Visitatiecommissie zeer positief over SteR

De visitatiecommissie, die SteR eind november 2022 bezocht, is zeer te spreken over de kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek binnen de vier onderzoeksprogramma’s van SteR.

De commissie constateert dat de wederzijds ondersteunende academische cultuur met veel onderlinge samenwerking een belangrijke kracht van SteR is. De commissie erkent ook het uitgesproken profiel en de richtinggevende missie van SteR: iedereen zit op één lijn als het gaat om de al lang bestaande nadruk op nationaal georiënteerd juridisch-dogmatisch onderzoek. De commissie prijst SteR voor de sfeer, het gemeenschapsgevoel en het groepsgevoel binnen SteR. De commissie concludeert dat SteR de aanbevelingen uit eerdere evaluaties zorgvuldig heeft geïmplementeerd en haar bestuursstructuur in de periode 2016-2021 aanzienlijk heeft weten te versterken.

In haar eindrapport (pdf, 3,3 MB) doet de commissie een aantal aanbevelingen die SteR in staat stelt zijn onderzoek in de komende jaren verder te versterken, mede in lijn met onze eigen strategische doelstellingen voor de komende zes jaar zoals beschreven in het zelfevaluatierapport (pdf, 1,7 MB). Het betreft, onder meer, aanbevelingen om te komen tot een strategie over multidisciplinariteit, een strategie ten aanzien van onderzoeksfinanciering en het beter meten van de kwaliteit van (internationale) publicaties. Andere aanbevelingen zien op het monitoren van onderwijslast, beleid rondom promotie en carrière, begeleiding van promovendi en Open Access.

De visitatiecommissie bestond uit Prof. Jacobine van den Brink (voorzitter), hgl. bestuursrecht UvA; Prof. Ellen Desmet, uhd migratierecht Gent (BE); Dr. Gert Jan Geertjes, ud staatsrecht Leiden; Jorieke Manenschijn LLM, promovenda Leiden; Prof. Patricia Popelier, hgl. staastrecht; Prof. Theo de Roos, em. Hgl. strafrecht Tilburg; Prof. Marc de Werd, hgl. Europese Rechtspleging UvA en senior-raadsheer bij Gerechtshof Amsterdam. Dr. Floor Meijer stond de commissie bij als onafhankelijk secretaris.

Contactinformatie