Wat betekenen de verscherpte coronamaatregelen voor de Radboud Universiteit?

Vrijdag 12 november kondigde het kabinet een verscherping aan van de coronamaatregelen aan tot 4 december. Wat zijn daarvan de gevolgen voor studenten, medewerkers en bezoekers van de Radboud Universiteit?

Onderwijs

 • Fysiek onderwijs op de campus gaat door maar er mogen niet meer dan 75 personen in één ruimte zijn, exclusief benodigd personeel.
 • Als meer dan 75 studenten een college willen volgen, doet een deel dat via een livestream.
 • Via Brightspace bieden opleidingen zo snel als mogelijk informatie aan over hoe de capaciteit van het college on campus is toegewezen en eventuele andere bijzonderheden.
 • Vanwege de korte voorbereidingstijd kan het zijn dat maandag 15 november nog niet alle informatie geactualiseerd is.
 • Het maximum van 75 personen per ruimte geldt ook voor studiewerkplekken. Dit betekent dat er minder studiewerkplekken beschikbaar zullen zijn.
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor tentamens en examens; daarbij mogen wel meer dan 75 personen in één ruimte.
 • Mocht je als student niet naar de campus kunnen of willen komen met risico op studievertraging, ga dan in gesprek met je studieadviseur.
 • Voor doorlooproutes zoals gangen geldt geen maximum aantal personen.
 • De mondkapjesplicht blijft gelden, tenzij je zit.

Thuiswerken

 • Medewerkers werken weer zoveel mogelijk thuis, tenzij dat echt niet anders kan, bijvoorbeeld als iemand fysiek onderwijs moet geven.
 • Uitgangspunt is dat vergaderingen online plaatsvinden.
 • Medewerkers die op de campus moeten werken en die daar problemen mee hebben, kunnen hierover contact opnemen met hun leidinggevende.

Diploma-uitreikingen, oraties, promoties en afscheidscolleges

 • Diploma-uitreikingen kunnen zonder receptie fysiek doorgaan met maximaal 75 personen (exclusief benodigd personeel) en zijn via een livestream te volgen. Dat geldt ook voor oraties, afscheidscolleges en promoties.

Horeca en recepties

 • Tot 4 december organiseren universiteit en studentenorganisaties geen recepties of borrels op de campus. Ook niet bij diploma-uitreikingen of academische plechtigheden.
 • De campushoreca blijft geopend en werkt met vaste zitplekken, bekijk ru.nl/horeca voor gewijzigde openingstijden.

Open Dagen

Andere maatregelen

 • Het nadrukkelijke advies blijft om twee keer per week een zelftest te doen. Zelftesten zijn voor medewerkers en studenten gratis te verkrijgen via zelftestonderwijs.nl.
 • De basismaatregelen rond hygiëne en gezondheid blijven van kracht. We houden dus ook op de campus anderhalvemeter afstand van elkaar waar mogelijk.

Radboud Sportcentrum

 • Sporten in het Radboud Sportcentrum blijft mogelijk met een coronatoegangsbewijs, maar publiek is niet toegestaan.

Radboudumc

 • Vanwege de verwevenheid met patiëntenzorg gelden voor het Radboudumc en de medische faculteit mogelijk andere maatregelen. Studenten en medewerkers voor wie dat geldt, worden daarover door het Radboudumc geïnformeerd.

Ventilatie

 • Alle gebouwen van de Radboud Universiteit worden goed geventileerd en voldoen aan de richtlijnen van RIVM.