Wat is moed? – column Wilma de Koning

Wat is moed? – column Wilma de Koning

Recent mocht ik samen met collega Jan Smit van de raad van bestuur van het Radboudumc een bijdrage leveren aan de training academisch leiderschap voor nieuw benoemde hoogleraren. Een van de deelnemers stelde de vraag: wat is ‘moed’? Dit naar aanleiding van onze leiderschapsvisie Moed, verbinding en openheid.

Deze vraag verdween de dagen na de training niet uit mijn hoofd. Want wat is nou eigenlijk moed? Wanneer laat je het goede zien als het om moed gaat?

Onze leiderschapsvisie gaat zowel over leiding geven als over persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap gaat over iedereen, alle collega’s van de Radboud Universiteit, over jou en over mij. Moed in persoonlijk leiderschap kan bijvoorbeeld betekenen dat een medewerker of student kracht probeert te vinden om iets te doen waar hij/zij tegenop ziet, iets wat hij/zij erg moeilijk vindt of eigenlijk niet goed durft.

Wie in een sociaal onveilige situatie verkeert, of als ‘bystander’ daarvan getuige is, heeft moed nodig om dat te bespreken of te melden. Dat is niet gemakkelijk. Doe ik hier verstandig aan?  Heb ik zelf iets verkeerd gedaan? Wat gaat men ervan vinden als men erachter komt dat ik dit heb gemeld? Dergelijke en andere vragen kunnen het melden van sociaal onveilig gedrag in de weg staan. Soms wordt het plan om te melden ten uitvoer gebracht en soms niet.

En dat is enerzijds goed te begrijpen, anderzijds ….

Als je ergens tegenaan loopt kun je dat aankaarten bij collega’s, je eigen leidinggevende, en het is goed te weten dat je ook terecht kunt bij de vertrouwenspersoon. Dat geldt overigens ook voor studenten. Daar is je melding in goede handen en kun je in overleg bezien wat verder nodig is.

Ik heb veel waardering voor collega’s die de moed hebben om een sociaal onveilige situatie aan te kaarten en voor leidinggevenden die de moed hebben om écht te luisteren en wanneer nodig te handelen.

Zo kunnen we in openheid en verbinding samen werken aan een campus waar eenieder zich welkom en veilig voelt en blijft voelen.

Wilma de Koning is vicevoorzitter van het college van bestuur. De beide andere leden zijn voorzitter Daniël Wigboldus en rector magnificus Han van Krieken. Om en om schrijven de collegeleden columns over wat hen als bestuurders bezighoudt.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.