Wietske Kuijer-Siebelink
Wietske Kuijer-Siebelink

Wietske Kuijer-Siebelink benoemd tot hoogleraar Opleiden en leren voor interprofessionele en transmurale samenwerking

Wietske Kuijer-Siebelink wordt per 1 september 2024 benoemd tot hoogleraar Opleiden en leren voor interprofessionele en transmurale samenwerking aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Met haar onderzoek wil ze zicht krijgen op leren en opleiden over beroepsgrenzen heen in de beroepspraktijk, en hoe dit daadwerkelijk leidt tot impact in de gezondheidszorg.

Studenten worden opgeleid tot een beroep: tot arts, verpleegkundige, verzorgende, sociaal werker, ergotherapeut, tandartsassistent of een pedagogisch-educatieve professional. Tijdens hun opleiding krijgen de studenten vooral te maken met studiegenoten met dezelfde opleiding. Maar door veranderingen in de maatschappij en specifiek de zorg is het belangrijk om over de grenzen van het eigen beroep heen te kijken, zegt Wietske Kuijer-Siebelink.

Bruggenbouwer

Kuijer-Siebelink is momenteel lector Responsief Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Vanaf 1 september 2024 combineert ze deze functie met die van hoogleraar Opleiden en leren voor interprofessionele en transmurale samenwerking aan het Radboudumc. Ze vertelt: ‘Beide onderzoeksprogramma’s sluiten nauw op elkaar aan en betreffen grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden om professionals op te leiden die in staat zijn in samenwerking, nieuwe, complexe vraagstukken op te pakken. Als bruggenbouwer tussen beide instellingen wil ik de gezamenlijke ambitie van grensoverstijgend leren en samenwerken bevorderen.’

Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op. Complexe zorgvragen nemen de komende jaren toe. Op veel terreinen is een tekort aan medewerkers. Het is belangrijk toekomstige professionals hierop voor te bereiden, door onder meer aanpassingen in het beroepsonderwijs, aldus Kuijer-Siebelink. ‘Op de werkvloer komen we elkaar tegen, maar is samenwerken nog lang niet altijd het geval. Mensen met verschillende beroepen in de brede waaier van het beroepsonderwijs, of het nu gaat over MBO-, HBO- of WO-opgeleide mensen, moeten elkaar beter vinden. Zo kunnen we leren, denken, werken en opleiden over de grenzen van opleidingen heen. Al tijdens de opleiding heeft het meerwaarde om met elkaar in gesprek te gaan. Anders leer je elkaar niet verstaan, ken je elkaars gebruiken niet en weet je ook niet hoe je elkaars expertise kunt benutten.’

Samenwerking op de werkplek

Er zijn al mooie initiatieven waarin studenten samenwerken en leren rondom echte vraagstukken, benadrukt Kuijer-Siebelink, maar er is nog weinig kennis over hoe studenten én professionals van verschillende achtergronden en opleidingsniveaus samen kunnen werken en leren. ‘Ook moeten we onderzoeken hoe dit daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg. In de regio Arnhem en Nijmegen zetten we vanuit het Radboudumc, de HAN en Gelderse MBO-instellingen goede stappen, samen met partners uit het werkveld.’

Dit anders leren en opleiden vraagt om een verschuiving in focus van individueel leerperspectief naar een meer systemisch perspectief voor leren en opleiden in de zorg. De werkplek is daarbij enorm belangrijk, daar komen de toekomstige professionals elkaar immers tegen. ‘In de opleiding leiden we de professionals van de toekomst op, maar als ze op hun werkplek meteen vervallen in ‘oude’ gewoontes en routines wordt het moeilijk om veranderingen duurzaam door te voeren. Daarom moeten we naar veranderingen zowel in de opleiding als op de werkplek kijken, aldus Kuijer-Siebelink. Ze hoopt dat over vijf jaar het vanzelfsprekend is dat professionals van verschillende opleidingsniveaus elkaar ontmoeten en met, van en over elkaar leren. Dit moet leiden tot een krachtige leer-werk-omgeving voor zowel studenten als professionals.

Loopbaan

Wietske Kuijer-Siebelink studeerde in 2002 af als bewegingswetenschapper binnen de Pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 promoveerde ze in de Medische wetenschappen aan het UMC Groningen (titel proefschrift: Measuring disability in patients with chronic low back pain). In 2005 startte ze als docent-onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Als senior onderzoeker richtte ze zich op interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de gezondheidszorg, waarna ze in 2021 benoemd werd tot lector Responsief Beroepsonderwijs aan de HAN. Sinds mei 2020 werkt ze tevens één dag in de week als senior onderzoeker aan de Radboudumc Health Academy met als focus interprofessioneel werkplekleren in de zorg. Haar benoeming tot hoogleraar gaat in op 1 september 2024 voor een periode van vijf jaar.

Contactinformatie

Thema
Zorg & Gezondheid