Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021

Maandag 6 september krijgen zeven studenten de Universitaire Studieprijs. De winnaars zijn: Afra de Mars, Laurens Kuiper, Roel Takken, Ruben te Molder, Simge Yücel, Ted van Aanholt en Teije Boeijen. De Universitaire Studieprijs is een jaarlijkse prijs voor studenten die een afstudeerscriptie hebben geschreven van uitzonderlijke kwaliteit. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar in concertgebouw De Vereeniging.

Afra de Mars (Faculteit der Letteren)

“Een thuijn geleegen buijten de Z. O. zeijde dezer steede”. Land use and land ownership in the eighteenth-century Four Gravets of Colombo (Sri Lanka)

Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021
In de late zeventiende en de hele achttiende eeuw waren de kustgebieden van Sri Lanka een kolonie van de Nederlandse Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Colombo was tussen 1659 en 1796 de hoofdstad van deze kolonie. Aan de hand van de land thombos, een kadaster-achtige vorm van landregistratie, deed Afra de Mars onderzoek naar de ontwikkelingen van de landmarkt en het landgebruik. Ze voerde dit onderzoek uit voor de Vier Gravetten van Colombo, de buitenwijken van deze stad. De scriptie geeft inzicht in de ontwikkeling van verschillende sociaaleconomische groepen in Sri Lanka. Daarnaast komen ook de ontwikkeling van de buitenwijken en de opkomst van plantages aan de orde.

Laurens Kuiper (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)

Exploring Query Re-Optimization In a Modern Database System

Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021
Laurens Kuiper heeft onderzoek gedaan naar query optimalisatie in databases. Voor queries die de informatie van meerdere tabellen opvragen, moeten tabellen samengevoegd worden op een overeenkomstige kolom. Deze queries zijn moeilijk om te optimaliseren. Het databasesysteem moet namelijk de volgorde kiezen waarin de tabellen worden samengevoegd, wat grote invloed kan hebben op de snelheid waarmee het resultaat van de query er is. Laurens heeft een algoritme ontwikkeld om stapsgewijs tabellen samen te voegen, om zo na elke stap het plan bij te kunnen sturen. Met zijn implementatie van dit algoritme in het databasesysteem DuckDB versnelde hij queries aanzienlijk.

Roel Takken (Faculteit der Managementwetenschappen)

CRISPR: A Political View of Human Genetic Modification

Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021
Roel Takken scheef zijn scriptie over de politieke consequenties van menselijke genetische modificatie. CRISPR is een nieuwe en revolutionaire technologie die genetische modificatie vele male goedkoper, makkelijker en sneller maakt. Consequentie hiervan is dat we voor het eerst serieus moeten overwegen wat ons te doen staat als de techniek zo ver is dat we daadwerkelijk breedschalig in staat zijn om mensen genetisch te modificeren. Het vertrekpunt van de scriptie is dit: de technologie ontwikkelt zich steeds sneller, maar op politiek, ethisch en filosofisch gebied wordt er nog weinig aandacht aan besteed. Daar moet verandering in komen! In zijn scriptie geeft Roel een voorbeeld van hoe we over dit intrigerende maar ook complexe onderwerp kunnen nadenken.

Ruben te Molder (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

Crawling als opsporingsmethode. Een onderzoek naar het gebruik van crawling in het licht van het recht op privacy

Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021
Ruben te Molder heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van crawling in het licht van het recht op privacy. Crawling is een opsporingsmethode waarmee de politie geheel geautomatiseerd naar bewijs kan zoeken in publiek toegankelijke bronnen zoals het internet. Een van de uitgangspunten van het recht op privacy is dat het niet van toepassing is op publiek toegankelijke bronnen, omdat de informatie in deze bronnen al openbaar is. Vanwege de technologische ontwikkelingen bepleit Ruben echter dat dit uitgangspunt moet worden herzien. Crawling kan wel degelijk inbreuk maken op het recht op privacy. Daarom vereist het gebruik van crawling een wettelijke basis die voldoende duidelijke waarborgen biedt tegen misbruik.

Simge Yücel (Faculteit der Medische Wetenschappen/Radboudumc)

Clonal heterogeneity in cyclin E1 overexpressing high-grade serous ovarian murine models dictate differential responses to combination immunotherapy

Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021
Simge Yücel deed onderzoek naar het vinden van een behandelstrategie voor een agressief subtype van eierstokkanker. Zij ontdekte dat combinatorische behandeling van een celcyclus-checkpointremmend medicijn met immunotherapiemiddelen de tumor kon uitroeien en resulteerde in opmerkelijke langetermijnoverlevingsvoordelen bij muizen met eierstoktumoren.

Daarnaast ontdekte Simge een molecuul genaamd follistatine als een krachtige determinant van het succes of falen van de combinatorische behandeling. Simge hoopt dat haar bevindingen leiden tot meer onderzoek om het werkingsmechanisme van follistatine op de behandelingsrespons te begrijpen en zij is van mening dat, indien ondersteund door verdere klinische onderzoeken, follistatine een belangrijke biomarker zou kunnen zijn om het behandelresultaat te voorspellen en zou kunnen dienen als een  essentieel therapeutisch doelwit om de klinische bruikbaarheid van de geïdentificeerde combinatorische behandeling voor eierstokkankerpatiënten te versterken.

Ted van Aanholt (Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)

“Non est possibile quod Deus se solo causet": A Thesis on the Two Redactions of Blasius of Parma's Quaestiones Physicorum

Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021
Ted van Aanholt schreef zijn scriptie over de Italiaanse filosoof Blasius van Parma (ca. 1350 – 1416). Hoewel Blasius door zijn tijdgenoten werd geroemd, is hij door de eeuwen heen in de vergetelheid geraakt. In zijn scriptie vergelijkt Ted twee variaties van een tekst van de filosoof om meer te weten te komen over zijn enerverende leven. In hoeverre hadden de problemen die Blasius had met de bisschop van Pavia effect op zijn schrijven? Ted laat zien dat Blasius zich na zijn conflict met de Kerk daadwerkelijk anders gaat uiten over bepaalde thema’s, en dus mogelijk beïnvloed werd door censuur.

Teije Boeijen (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Exploring the Complex World of Student-level and Teacher-level Teacher Expectation Effects

Winnaars Universitaire Studieprijzen 2021
Leerkrachten vormen verwachtingen over de toekomstige prestaties van leerlingen die de ontwikkeling van een leerling positief of negatief kan beïnvloeden. Teije Boeijen onderzocht of er verschillen bestaan tussen leerkrachten in dit verwachtingseffect. Bestaan er optimistische of pessimistische leerkrachten waarbij leerlingen gemiddeld meer of minder groei vertonen? Of laten sommige leerkrachten zich veel meer of minder beïnvloeden door hun verwachtingen en zien we daardoor grote verschillen in effecten op de groei in prestaties tussen leerlingen, of juist niet? In tegendeel blijkt uit zijn onderzoek, er werden geen verschillen gevonden tussen leerkrachten. Verwachtingen hebben effect op de groei van leerlingen. Dat geldt voor alle leerkrachten. Het is daarom van groot belang dat elke leerkracht hoge verwachtingen creëert voor alle leerlingen en alert blijft op de negatieve effecten van lage verwachtingen op de groei van leerlingen.