Tekst uit een boek van het onderzoek PASSIM
Tekst uit een boek van het onderzoek PASSIM

Winnaars van de Radboud Team Science Award zijn bekend

De Radboud Team Science Award gaat naar Patristic Sermons in the Middle Ages (PASSIM). Dit team blonk uit door een bijzondere en effectieve team spirit en ontvangt daarom 10.000 euro om de team spirit verder te stimuleren. Tijdens de Opening Academisch Jaar op 4 september wordt de Team Science Award voor de tweede keer uitgereikt.

Patristic Sermons in the Middle Ages (PASSIM)

Het winnende team blonk uit door een bijzondere en effectieve team spirit; de unieke manier van samenwerken en elkaar versterken binnen dit interdisciplinaire en diverse team werd gewaardeerd door de jury.

Interdisciplinaire groep

De jury was gecharmeerd door de brede samenstelling van het team. Naast onderzoekers zijn ook ICT medewerkers, studentassistenten en zelfs drie vrijwilligers onderdeel van het team. Het is een interdisciplinaire groep waar verschillende vakgebieden bij elkaar komen: historici, linguïsten, classici en humanisten.

Het team hecht veel waarde aan team science waar ze een ondersteunende cultuur creëren waarin iedereen elkaar helpt. Zo heeft het team samen een reis naar Italië gemaakt om bibliotheken en archieven in Italië te bestuderen. De organisatie van dit onderzoek was een logistische uitdaging. Door hier een echte group effort van te maken is het team erin geslaagd de toegang tot de documenten in de archieven te regelen.

Aandacht voor ontwikkeling

Ook is er binnen het team bijzondere aandacht voor de junior teamleden en hun ontwikkeling. Zo hebben twee postdocs bijvoorbeeld de kans en de financiële middelen gekregen om een internationale workshop te organiseren en hiervan te leren. Daarnaast wordt door middel van een interne nieuwsbrief iedereen op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen.

Over het onderzoek

Het team bestudeert vroegchristelijke preken. Deze teksten stammen uit de late oudheid, maar werden in de Middeleeuwen intensief gekopieerd en hergebruikt en zijn daarom een ideale casus om de vorming van het christendom in het Westen te bestuderen. Het project richt zich op verzamelingen preken in middeleeuwse manuscripten, waarbij geavanceerde digitale technieken worden gebruikt om patronen in het kopiëren en wijzigen van de preken in kaart te brengen en te analyseren. Ze ontwikkelen ook de PASSIM webapplicatie. Dit is een Open Access virtuele onderzoeksomgeving om oude en middeleeuwse teksten in hun handschriftelijke context te bestuderen. Het team is bijeengebracht door Shari Boodts in het kader van haar ERC Starting Grant (2018-2024).

Lees meer over PASSIM

Meer informatie over de Team Science Award

Samenwerkingen tussen collega's met diverse talenten zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de wetenschap. Wetenschappelijke prestaties komen veelal in teamverband tot stand. Met de Team Science Award wil het college van bestuur die teamprestaties erkennen. Teams konden zichzelf nomineren of door anderen worden voorgedragen. Criteria waren: samenwerking, diversiteit en prestaties.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren