Wolter Pieters benoemd tot hoogleraar Work, Organisations & Digital Technology

Wolter Pieters is met ingang van 16 januari 2021 benoemd tot hoogleraar Work, Organisations & Digital Technology aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

In zijn onderzoek gaat Pieters zich richten op het begrijpelijk en inzichtelijk maken van veilig werken met digitale technologie. Daarvoor wil hij onder andere veilig gedrag en cyberpsychologie breder op de agenda zetten. Pieters: ‘Ik heb eerder al interdisciplinair onderzoek gedaan naar cybersecurity, en gewerkt bij informatica, filosofie en bestuurskunde. Vanuit mijn drive om vakgebieden te verbinden is de stap naar de sociale wetenschappen dan ook een logische.’ De leerstoel van Pieters is ingebed in het Behavioural Science Institute en het onderwijsinstituut Psychologie en Kunstmatige Intelligentie, in het bijzonder in de leerstoelgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie.

‘Ik begon met modellen voor beslissingsondersteuning voor cybersecurity, maar ben nu ook benieuwd naar hoe mensen beslissingen rondom veiligheid nemen, en hoe die beïnvloed worden. Die lijn wil ik verder uitbouwen, met onder andere een focus op explainable security: hoe leg je aan mensen uit wat veilig is, en waarom.’ Daarnaast legt Pieters een verbinding tussen de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de iHub, een universiteitsbrede onderzoeksgroep die zich richt op online security, privacy en databescherming.

Over Wolter Pieters

Wolter Pieters benoemd tot hoogleraar Work, Organisations & Digital Technology

Wolter Pieters (1978) behaalde in 2003 zijn Masters in Informatica en Filosofie van de Techniek aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde in 2008 aan de Radboud Universiteit op een proefschrift getiteld ‘La Volonté Machinale: Understanding the electronic voting controversy’. Hierin behandelt hij de discussie rond stemcomputers en stemmen via internet bij verkiezingen, alsmede de rol die vertrouwen in en verificatie van technologie daarin speelt.

Na het behalen van zijn doctoraat adviseerde hij onder andere het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het gebruik van elektronische stemmachines. Zowel aan de Universiteit Twente als de Technische Universiteit Delft onderzocht hij een interdisciplinaire benadering voor cyberrisicomanagement. In 2012 was Pieters een van de initiatiefnemers van TREsPASS, een prestigieus Europees project dat tien miljoen euro subsidie ontving en zich richtte op deze interdisciplinaire aanpak. Van 2015 tot 2020 was hij full-time verbonden aan de Technische Universiteit Delft, met steeds meer focus op communicatie rondom cybersecurity en privacy.

Meer weten? Neem dan contact op met:

  • Wolter Pieters, wolter.pieters [at] bsi.ru.nlclass="externLink"
  • Persvoorlicthing & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024-3616000

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.