Elsevier 'beste studies' keurmerk 2022
Elsevier 'beste studies' keurmerk 2022

Zes Nijmeegse rechtenopleidingen beste op gebied van studenttevredenheid

Op basis van Elseviers ‘Beste Studies 2022’ komen zes Nijmeegse rechtenopleidingen als beste uit de bus op het gebied van studenttevredenheid. Ook ontvangen de bacheloropleidingen European Law School en Rechtsgeleerdheid en de masteropleiding International and European Law een medaille, omdat zij 'op meerdere aspecten uitblinken vergeleken met opleidingen in hetzelfde vakgebied'.

Elsevier Beste Studies vergelijkt opleidingen van universiteiten jaarlijks op basis van het oordeel van studenten over hun opleiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Bekijk in deze factsheet (pdf, 176 kB) hoe de opleidingen van de Nijmeegse rechtenfaculteit presteerden.

Opleidingen met nummer één-positie op basis van studentoordeel
Per opleiding heeft Elsevier een ranglijst samengesteld gebaseerd op de totaaloordelen van studenten op de elf tevredenheidsvragen. De bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en European Law School en de masteropleidingen Fiscaal recht, Notarieel recht en International en European Law staan op de eerste positie in hun vakgebied.

Medaille
Opleidingen die op minimaal vier van de elf ‘tevredenheidsvragen’ één standaarddeviatie boven het sectorgemiddelde scoren, verdienen een medaille:

  • Bij vier of 5 scores boven het gemiddelde: een bronzen medaille
  • Bij 6 of 7 scores boven het gemiddelde: een zilveren medaille
  • Bij 8 of meer scores boven het gemiddelde: een gouden medaille

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en de masteropleiding International and European Law ontvingen beiden een bronzen medaille. De bacheloropleiding Euopean Law School ontving zelfs een zilveren medaille.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid