Zeven nieuwe eredoctoren aan de Radboud Universiteit

Ter ere van haar honderdjarig bestaan reikt de Radboud Universiteit in 2023 zeven eredoctoraten uit. De ontvangers zijn Michael Sandel, Mary Beckman, Geert Corstens, Fabiola Gianotti, Stella Nkomo, Marc Van Ranst en Sandra Graham. Zes eredoctoraten worden tijdens de jaarlijkse Diesviering op 17 oktober 2023 uitgereikt, Michael Sandel zal het eredoctoraat al op 9 mei ontvangen.

Normaal gesproken deelt de Radboud Universiteit elk jaar één of enkele eredoctoraten uit tijdens de Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit. Maar omdat de universiteit in 2023 haar honderdjarig bestaan viert, krijgt elk van de zeven faculteiten de gelegenheid een eredoctoraat toe te kennen.

De ontvangers zijn uitgekozen met oog op de Radboud-lustrumgedachte ‘van betekenis’. De aanstaande eredoctores hebben zich ieder op hun eigen manier ingespannen om hun vakgebied op een hoger plan te brengen en daarmee de wereld mooier te maken. Ze vervullen daarom belangrijke voorbeeldfuncties voor anderen zowel binnen als buiten hun vakgebieden.

Michael Sandel

 

Michael Sandel, hoogleraar Politieke Filosofie Harvard University

Michael Sandel is een van de beroemdste politiek filosofen van deze tijd. Hij is een fervent verdediger van moraliteit en burgerlijke waarden in het politieke leven. Zijn academische werken over recht, democratie, bio-ethiek en de morele grenzen van markten zijn vertaald in 27 talen. Hij bereikte miljoenen kijkers en luisteraars via (online) openbare lezingen, een serie voor BBC Radio 4 en zijn televisieoptredens, die hem de titel ‘rockstar-filosoof’ opleverden. Met zijn kenmerkende zachtaardige, Socratische dialoogstijl, slaagt Sandel erin complex ethisch onderzoek om te zetten in instrumenten voor de aanpak van actuele vraagstukken, zoals: Moeten de rijken de kosten van klimaatverandering dragen? Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting? Wat heeft de pandemie ons geleerd over de bijdrage van ongeschoold, slecht betaald werk aan het algemeen welzijn?

In 2021 sprak Sandel bij Radboud Reflects over zijn meest recente boek, The Tyranny of Merit. Hierin neemt hij stelling tegen wat hij ziet als de verwoestende ‘succesethiek’ van deze tijd, die mensen aan de top laat geloven dat zij hun plaats verdiend hebben, terwijl degenen onderaan de maatschappelijke ladder zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen falen.

Mary Beckman

Mary Beckman, hoogleraar Linguistiek Ohio State University

Mary Beckman heeft het onderzoek naar spraak fundamenteel veranderd. De traditie was dat de natuurkundige eigenschappen van spraak en formele theorieën over de organisatie van klanken, lettergrepen, woorden, etc. volledig gescheiden van elkaar onderzocht werden. Beckman heeft laten zien dat die twee juist een enorme invloed op elkaar hebben en niet afzonderlijk onderzocht kúnnen worden.

Beckman heeft een annotatiesysteem ontwikkeld dat wereldwijd gebruikt wordt. Daarnaast heeft zij veel onderzoek gedaan naar hoe kinderen talen leren. Ook voor dat vakgebied heeft ze laten zien dat er een cruciale rol is weggelegd voor de natuurkundige eigenschappen van spraak. Beckman heeft zoveel voor het onderzoek naar spraak kunnen betekenen omdat ze mensen vanuit verschillende vakgebieden weet samen te brengen. Daarnaast besteedt ze bewonderenswaardig veel tijd en energie aan het opleiden van jonge onderzoekers.

Geert Corstens

Geert Corstens, hoogleraar Strafrecht en voormalig president Hoge Raad

Als president van de Hoge Raad kwam Geert Corstens sterk op voor de rechtsstaat en een goede toegang tot het recht voor iedereen. Hij heeft een groot aantal indrukwekkende wetenschappelijke publicaties het licht doen zien: zo geldt hij op het terrein van het strafrecht nog altijd als een autoriteit met onder meer zijn breed gebruikte boek Het Nederlandse Strafprocesrecht. Hij levert nog regelmatig wetenschappelijke bijdragen over bedreiging en bescherming van de rechtsstaat, en zet zich in om lastige ethische thema's breed bespreekbaar te maken, zowel in Nederland als in Europees verband.

Van 1982 tot 1995 was Corstens hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit. Tijdens deze periode liet hij reeds een grote belangstelling zien voor de maatschappelijke kanten van het strafrecht. Hij gaf belangrijke aanzetten tot de verdere ontwikkeling van de beginselen van een behoorlijk procesrecht. Corstens is genuanceerd en weet rekenschap te geven. Zo liet hij onderzoek doen naar de rol van de Hoge Raad in de Tweede Wereldoorlog. Bij de herdenkingen van de Slag om Arnhem zette hij thema’s als ‘Moreel kompas’ en ‘Verzoening’ op het programma. In binnen- en buitenland geeft hij lezingen, van grote podia tot het zaaltje in de wijk.

Fabiola Gianotti

Fabiola Gianotti, CERN

Fabiola Gianotti was vanaf 2009 projectleider en woordvoerder van het ATLAS-experiment aan de LHC-versneller, beter bekend als de deeltjesversneller in Genève, een samenwerking van meer dan tweeduizend wetenschappers. Onder haar leiding werd in 2012 het higgsdeeltje ontdekt met onder andere dit experiment. De ontdekking heeft geleid tot de toekenning van de Nobelprijs aan Higgs en Englert voor de theorie uit 1964 die het bestaan van het deeltje voorspelde.

Sinds 2016 is zij als algemeen directeur van CERN het boegbeeld van de deeltjesfysica wereldwijd. Zij was de eerste vrouwelijke directeur van CERN en ook de eerste die voor een volledige tweede termijn is herkozen. Gianotti spant zich ervoor in om de barrières voor vrouwelijke wetenschappers weg te nemen in een veld dat voornamelijk uit mannen bestaat. Specifiek wil ze meer ondersteuning bieden aan vrouwen wanneer ze kinderen krijgen, iets wat ze in haar eigen loopbaan naar eigen zeggen te weinig heeft gekregen.

Stella Nkomo

Stella Nkomo, hoogleraar Human Resource Management University of Pretoria

Nkomo heeft haar levenswerk heeft gemaakt van het bestrijden van racisme en genderongelijkheid in de context van management en organisaties. Haar pleidooi voor een nieuw paradigma voor diversiteit en inclusie past perfect in de ‘Significant Impact’-strategie van de Radboud Universiteit. Zij vraagt aandacht voor de uitsluiting van gemarginaliseerde groepen binnen de dominante stromingen in de management– en organisatiestudies. Zij is een bijzonder inspirerend auteur en eloquent spreker over gevoelige onderwerpen als raciale rechtvaardigheid en de impact van een koloniaal verleden op de werkvloer van vandaag.

Stella Nkomo is een autoriteit in de wereld als het gaat om het denken over ras en racisme in intersectie met gender en klasse in management en organisaties. Haar werk over leiderschap, HRM, organisatieverandering, diversiteit, koloniale verhoudingen en racisme vindt al decennialang de weg naar de toptijdschriften in management– en organisatiestudies.

Marc van Ranst

Marc Van Ranst, hoogleraar Virologie Katholieke Universiteit Leuven

Marc Van Ranst kreeg internationale bekendheid tijdens de COVID-19-pandemie, waarbij hij één van de belangrijkste adviseurs van de Belgische overheid was. Naast zijn wetenschappelijk werk geeft hij onvermoeibaar duiding aan de actualiteit, via sociale media en kranten, op radio en tv.  

Van Ranst verdient het eredoctoraat vanwege zijn moedige rol in het propageren van op wetenschap gebaseerde adviezen en standpunten tijdens de coronacrisis. Daarmee is hij een belangrijk voorbeeld van een geëngageerde wetenschapper die een ‘significant impact’ heeft. Hij is een boegbeeld voor de wetenschap. Zijn moed blijkt uit zijn doortastendheid, standvastigheid en doorzettingsvermogen, zelfs ondanks bedreigingen en felle kritiek van coronasceptici.

Sandra Graham

Sandra Graham, hoogleraar Onderwijs University of California

Sandra Graham is een toonaangevend onderzoeker op het gebied van etniciteit en diversiteit in het onderwijs en de impact daarvan op motivatie en sociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Haar werkt overstijgt de grenzen van onderzoek van het onderwijs, ontwikkelingspsychologie, en sociale psychologie. Graham draagt bij aan de maatschappelijke discussie over diversiteit in het onderwijs, integratie van scholen, en de situatie van kinderen en jeugd met een migratieachtergrond. Deze discussie is historisch prominent in de Verenigde Staten, maar ook steeds relevanter in Europa. Een belangrijk deel van haar werk heeft ze uitgevoerd in de zeer diverse scholen van Los Angeles, maar ook in andere delen van het land samen met de voormalige promovendi die zij heeft opgeleid.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl