Cultuurtraject ILS
Cultuurtraject ILS

Zo ziet het cultuurtraject bij Information & Library Services eruit

Eind 2022 is de divisie Information & Library Services (ILS) gestart met een cultuurtraject. Medewerkers van de divisie worden uitgenodigd en uitgedaagd om samen te beschrijven hoe de toekomstgerichte werkcultuur eruit moet komen te zien en daar vervolgens vorm aan te geven.

Waarom een cultuurtraject?

In de kolomdoorlichting Informatisering, Automatisering & Universiteitsbibliotheek gaven de medewerkers van de divisie Information & Library Services aan dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de verschillende culturen binnen de divisie, samengebracht door de reorganisatie. Daarnaast heeft de divisie – samen met partners bij faculteiten en andere divisies - een ambitie geformuleerd die vraagt om als organisatie en professionals te blijven ontwikkelen. Die ontwikkeling heeft ook betrekking op de werkcultuur.

Hoe doen we dit?

Na een zorgvuldig selectietraject heeft de projectgroep bureau AAIM gekozen om de divisie in dit traject te ondersteunen. De werkwijze van AAIM is gebaseerd op het idee dat je onderliggende structuren moet aanpassen om cultuurverandering blijvend mogelijk te maken, denk aan overlegstructuren, sturingsstructuren, HR-structuren of leiderschapsstructuren. 

Structuur faciliteert gedrag, bijvoorbeeld: als je in een callcenter stuurt op het zoveel mogelijk calls per uur afhandelen, dan zullen medewerkers zich anders gedragen dan wanneer je stuurt op zo groot mogelijke klanttevredenheid.

Fase 1: onderzoek naar gewenste werkcultuur

In de eerste fase van het traject heeft AAIM onderzoek gedaan naar de huidige en naar de gewenste werkcultuur. Daarvoor is een online enquête uitgezet en zijn 120 collega’s geïnterviewd. De uitkomsten van het onderzoek laten zien medewerkers graag willen toewerken naar een organisatie die resultaatgerichter en innovatiever is.

Fase 2: interventies en ontwerpen

Eind januari en begin februari vonden er zes meedenksessies plaats waaraan in totaal 72 collega’s meededen. Tijdens deze sessies werden de deelnemers uitgenodigd om met concrete voorstellen voor haalbare interventies te komen die de divisie dichterbij de gewenste werkcultuur brengen. Dit leverde veel goede en leuke suggesties op.

Deze ideeën voor interventies vormen weer de input voor de ontwerpsessies, waaraan het voltallige ILS-management en de leden van de projectgroep meedoen. Deze sessies zullen resulteren in een plan van aanpak voor de volgende fase.

Fase 3: aan de slag

In de derde fase (april – juni 2023) gaan diverse teams aan de slag om binnen de divisie het plan van aanpak verder uit te werken en uit te voeren. Na deze fase is het traject natuurlijk niet klaar, maar dan wordt het overdragen aan en verder uitgevoerd in de staande organisatie. 

Als je meer wil weten over het traject, bijvoorbeeld over de uitkomsten van de onderzoeksfase, dan kun je terecht op Radboudnet.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Services