Zomer-update Samen Opleiden & Professionaliseren

Lees hier het laatste nieuws over Samen Opleiden & Professionaliseren van de Radboud Docenten Academie. Speciaal voor schoolleiders, stuurgroepleden, programmaleiders en schoolopleiders die betrokken zijn bij een van de educatieve partnerschappen waarvan de docentenacademie deel uitmaakt. En voor vertegenwoordigers van scholen buiten de partnerschappen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Personele wisselingen

Vanaf 1 augustus zal Jaap Rohof de Radboud Docenten Academie verlaten. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het dossier onderwijsregio’s. Dit dossier wordt overgenomen door collega Vanessa Verhoeff. Haar taken op het gebied van samen opleiden zullen worden overgenomen door collega Dirkje van der Aa. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich kort voorstellen.

Update onderwijsregio’s  

De Radboud Docenten Academie is betrokken bij de aanvragen voor naar verwachting negen onderwijsregio’s, te weten Brabant-Oost (vo, mbo), Twente-Achterhoek-Salland (vo), Achterhoek-Veluwezoom (vo), Nijmegen e.o. (vo, mbo), Food Valley/Wageningen (vo), Limburg (po, vo, mbo), Zwolle e.o. (po, vo, mbo), Arnhem e.o. (vo), Midden & West-Brabant (vo). We maken ons in deze regio(aanvragen) sterk voor behoud van de verbanden, cultuur en kwaliteit van onze samenwerkingen in de SO&P- en RAP-netwerken. 

Naast de deelname in de onderwijsregio’s zelf, werken we op breed-regionaal niveau samen in de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON). De bepalende regionale samenwerkingen binnen RA-ZON worden zichtbaar op deze interactieve kaart. De opleidingsroutes richting het docentschap van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ArtEZ University of the Arts en de Radboud Universiteit zijn gebundeld en gevisualiseerd

Nieuw erkend partnerschap: IN*oost!

Aspirant partnerschap IN*oost is zijn aspirant status kwijt! Na een succesvolle beoordeling, is ook dit partnerschap geaccrediteerd als erkende opleidingsschool. IN*oost is een samenwerking van zeven scholen uit van schoolbestuur Achterhoek VO, de HAN Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie. We feliciteren en bedanken iedereen die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij het opbouwen van dit partnerschap. 

Nascholingen Radboud Docenten Academie

Komend schooljaar biedt de Radboud Docenten Academie weer inspirerende professionaliseringsactiviteiten aan voor docenten in het voortgezet onderwijs. In september starten de specialisaties Positief Leerklimaat en Game Design. Docenten aardrijkskunde kunnen in oktober aan de slag met een vakdidactische masterclass over activerend & toekomstgericht onderwijs. In november is er voor docenten Nederlands een masterclass historische letterkunde

In de tweede helft van het schooljaar staan er nog meer mooie thema’s op het programma, zoals: digitale geletterdheid in het curriculum, differentiatie, burgerschapsvorming & controversiële issues, metacognitie, het onderwijsleergesprek & taalbewustzijn in de moderne vreemde talen. Meer informatie? Zie ook onze website. Vragen? U kunt altijd contact opnemen via nascholing [at] docentenacademie.ru.nl (nascholing[at]docentenacademie[dot]ru[dot]nl)

Nascholingscursus voor docenten Engels: het nieuwe domein Cultuuronderwijs

In het najaar van 2024 start een nascholingscursus voor docenten Engels die alvast stappen willen zetten met het oog op de aankomende vakvernieuwing. In deze cursus wordt onder professionele begeleiding in een klein groepje cultuuronderwijs ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Deelname levert niet alleen nieuwe lesmaterialen op, maar draagt ook bij aan de doorontwikkeling van dit nieuwe domein binnen het talenonderwijs omdat de cursus plaatsvindt binnen het kader van promotieonderzoek. 

Save the date: Symposium over Inductie & Begeleiding van Startende Leraren

Op 13 maart 2025 organiseert de Radboud Docenten Academie in samenwerking met diverse partners in de regio een symposium over inductie en begeleiding van startende leraren. Een inspirerend programma met een keynote, workshops en panelgesprekken laat deelnemers de dialoog met elkaar aangaan over het vormgeven van inductie, in de regio en daarbuiten. Het symposium vormt daarbij een krachtige ontmoetingsplaats voor onderzoekers, betrokkenen bij de Onderwijsregio en Samen Opleiden, coaches/begeleiders en leidinggevenden uit de scholen. 

VELON studiedag in Nijmegen

Op 8 november organiseren de HAN en de Docentenacademie samen met de VELON een studiedag voor lerarenopleiders met als thema ‘Leren voor het leven’. De programmalijnen zijn:

  1. Vakinhoudelijke en (vak)didactische ontwikkeling: Blijven groeien in je vak.
  2. Het inductietraject: Het (laten) groeien en bloeien van startende docenten.
  3. Professionalisering van opleiders: het blijven vormgeven van je eigen groei.

Allen van harte welkom! En zeker ook interessant voor alle schoolopleiders en werkplekbegeleiders. 

Eindrapport en digitaal magazine Expeditie Lerarenagenda

Na bijna 4 jaar komt een einde aan het Expeditie-onderzoek waarin werd onderzocht hoe adaptief vermogen er in het Nederlandse onderwijsveld uitziet. Met het eindrapport werpt het onderzoeksteam een blik in de toekomst, naar het leraarschap van morgen.
Vanuit de Radboud Docenten Academie maakte collega Amber Walraven deel uit van het Expeditieteam. Lees hier het eindrapport met alle bevindingen van het onderzoek. 

Expeditie Lerarenagenda was een bijzonder project dat op veel vlakken afwijkt van traditioneel onderwijsonderzoek. Het digitaal magazine “Op Expeditie” is een reisverslag in woord, beeld en geluid van een onderzoeksproject over ‘vernieuwen terwijl de winkel openblijft’. 

Contactinformatie

Contactpersoon
V.M. Verhoeff (Vanessa)
Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie
Thema
Onderwijs