Het college van bestuur van de Radboud Universiteit bestaat uit José Sanders (rector magnificus), Daniël Wigboldus (voorzitter) en Agnes Muskens (vicevoorzitter)
Het college van bestuur van de Radboud Universiteit bestaat uit José Sanders (rector magnificus), Daniël Wigboldus (voorzitter) en Agnes Muskens (vicevoorzitter)

Zomerbericht college van bestuur

Het academisch jaar 2023-2024 komt bijna tot een eind. Wie de berichtgeving volgt over de dreigende langstudeerboete en bezuinigingen voor universiteiten, zou bijna vergeten dat het afgelopen jaar weer talloze onderwijs- en onderzoeksprestaties zijn geleverd waar we trots op zijn. En dat in het academisch jaar waarin we de honderdste verjaardag van onze universiteit vierden. 

Sociale veiligheid stond afgelopen jaar vol in de aandacht op onze campus. Met Prevent Care Cure hebben we een plan van aanpak ontwikkeld om op een meer structurele wijze met de verschillende aspecten rondom de sociale veiligheid van onze studenten en medewerkers om te gaan. De projectuitwerking daarvan hebben we afgelopen week besproken met de medezeggenschap en de uitvoering ervan zal komend academisch jaar van start gaan.

De aanhoudende geweldssituatie in Israël en de Palestijnse gebieden heeft ons allemaal zeer geraakt de afgelopen maanden. Ieder beleeft het vanuit een eigen perspectief en met eigen emoties. Meningen lopen soms ver uiteen, maar alle medewerkers en studenten zijn verenigd in hun diepe wens dat geweld en mensenrechtenschendingen stoppen en dat vernietigde en bedreigde academische gemeenschappen weer opgericht worden. De duidelijke oproepen tot acties en stappen hebben ertoe geleid dat de universiteit gaat werken aan een bewustere afweging van haar samenwerkingsverbanden. Daartoe stellen we een adviescommissie in die de internationale samenwerkingsverbanden gaat wegen. Die commissie gaat voor het nieuwe collegejaar van start. Meer informatie hierover vind je in het liveblog.

Voor het komende academische jaar verenigen we ons met andere universiteiten om de nieuwe regering op andere gedachten te brengen om de aangekondigde kortingen op hoger onderwijs en kennisinvesteringen ongedaan te maken. Intussen blijven we geloven in onze eigen kracht: we gaan door met aantonen dat we als universiteit waardevol onderwijs en innovatief onderzoek maken met elkaar, en we blijven eraan werken een dynamische gemeenschap te vormen waarin iedereen zich welkom en thuis mag weten.

Op 2 september vindt de opening van het academisch jaar plaats in De Vereeniging. We hopen velen van jullie daar te mogen begroeten. 

Voor nu wensen we alle studenten en medewerkers een zomerperiode van rust en reflectie.

Met vriendelijke groet,

Jose Sanders

Daniël Wigboldus

Agnes Muskens