We - Column Agnes Muskens
We - Column Agnes Muskens

Zomerreces - Column Agnes Muskens

De laatste week voor het zomerreces, terwijl de stad zich opmaakt voor de Vierdaagse, wordt het op de campus steeds rustiger. Veel collega’s gaan of zijn aan het genieten van een welverdiende vakantie, anderen kunnen zich in meer rust  focussen op het schrijven van artikelen of hun proefschrift.

In de laatste week voor mijn zomervakantie gun ik mezelf de tijd voor een korte reflectie. De afgelopen periode is het 'lekker druk geweest' met een diversiteit aan onderwerpen. We hebben mooie stappen gezet in een aantal grote dossiers, waarvan ik er graag twee nader beschrijf.

Goed nieuws is dat het bestuursakkoord nu rond is, waarin de Universiteiten van Nederland een reeks van afspraken maken met minister Dijkgraaf, inclusief een mooi voorstel voor de verdeling van  extra geld naar alle universiteiten. Als Radboud Universiteit krijgen wij substantieel meer middelen voor de invulling van de sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen, waarmee er meer rust en ruimte komt voor goed onderwijs en onderzoek. Het doet me goed te zien dat dat verschillende faculteiten al actief begonnen zijn met het werven van personeel; met de extra middelen kunnen we de komende jaren de groei van onze universiteit opvangen en tegelijkertijd focus leggen op het verlagen van de werkdruk.

Een ander prominent item op de lijst was de gedragscode en de onderliggende regelingen ‘persoonlijke relaties op de werkvloer’ en ‘alcohol en/of drugsgebruik’, die binnenkort online komen. Ik ben blij dat deze nu rond is. Met de OR-leden hebben we hier in de afgelopen periode intensief en constructief over gesproken, waardoor de gedragscode elke keer inhoudelijk sterker is geworden. Daar was wat meer tijd voor nodig dan op voorhand gedacht, maar het resultaat mag er zijn. Hulde ook aan het beleidsteam, dat hier veel tijd in gestopt heeft. Het is een voorbeeld van goed samenwerken waar we in een constructieve, open dialoog een gedragen gedragscode hebben opgesteld.

Laten we elkaar vooral stimuleren om het gedachtengoed uit de gedragscode ook toe te passen in de dagelijkse praktijk. Vragen die belangrijk zijn om constant te stellen zijn bijvoorbeeld: hoe gaan we met elkaar om, luisteren we echt en hoe gaat het met iedereen? Iedere werknemer van de Radboud Universiteit kan (persoonlijk) leiderschap laten zien waarbij moed, verbinding en openheid, evenals erkennen en waarderen kernbegrippen zijn.

Deze kernbegrippen hebben voor mij het afgelopen half jaar steeds meer kleuring gekregen. Het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen ervaar ik als zeer positief. Steeds meer ervaar ik ook hoe groot de reikwijdte van onze universiteit is. De breedte in onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit is mijns inziens uniek;  in combinatie met een solide ondersteuning zorgt dit ervoor dat de Radboud Universiteit staat als een huis.  

Met elkaar maken ‘we’ de Radboud Universiteit! Met dit positieve gevoel ga ik op zomervakantie. Ik wens jullie allen een leuke Vierdaagse toe en natuurlijk een mooie zomer!

Agnes Muskens is vicevoorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. De beide andere leden zijn voorzitter Daniël Wigboldus en rector magnificus Han van Krieken. Om en om schrijven de collegeleden columns over wat hen als bestuurders bezighoudt.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
College van Bestuur