“Zorg voor een vloeiende overgang tussen studie en werk”

De ondernemersgeest zat er al jong in bij Jesper Hanssen (36). Tijdens zijn studie bedrijfskunde raakte hij gefascineerd door de systeemtheorie en sociotechniek. Nu is hij mede-eigenaar van Prepared Mind, een adviesbureau voor organisatieontwerp en -verandering.

Jesper Hanssen portret verticaal

Ik vind het belangrijk om te delen wat ik tijdens mijn studie heb meegekregen 

 

Naam

Jesper Hanssen

Huidige functie

Mede-eigenaar van Prepared Mind

Vooropleiding

Master Organisational Design and Development

Waarom koos je bedrijfskunde in Nijmegen?

“Ik had als kind al iets met ondernemen. Als zevenjarige waste ik met een vriendje auto’s in onze buurt in Beuningen, voor vier of vijf gulden. We deden alleen de zijkant, want bij het dak konden we niet. Ook kweekten we plantjes die we verkochten op straat. Telkens hielden we bij: wat heeft het gekost en wat levert het op? Toen ik na de middelbare school een studie moest kiezen, wist ik vrij snel dat het bedrijfskunde moest worden. Ik heb in verschillende steden gekeken en voelde me in Nijmegen vanaf seconde één thuis. Misschien omdat ik uit deze regio kom, maar ook omdat de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak me aanspraken.”

Hoe was je studietijd?

“Enorm interessant, vooral het vak systeemtheorie. Als je eenmaal een systeemtheoretische bril opzet, ga je zoveel zien en kun je gedrag van organisaties zo mooi verklaren. Daaraan gekoppeld was het vak sociotechniek, een concrete uitwerking van de systeemtheorie in een organisatie-ontwerpmethode. Ik denk nog vaak aan docenten als Jan Achterbergh en Dirk Vriens. Zij vertelden met zoveel humor dat ik regelmatig zat te grinniken in de collegebanken.

Na mijn bachelor wist ik precies welke master ik wilde doen: Organisational Design and Development. Maar ik wilde niet onbeschreven de master induiken en ben eerst een jaar gaan werken. Mijn idee was: dan kan ik wat ik in de master leer, koppelen aan wat ik in de praktijk heb gezien. Na een mislukt avontuur als assistent supply chain manager in Frankrijk kwam ik in de organisatieadviespraktijk terecht, bij Q-Talent in Arnhem. Daar heb ik bijna een jaar mogen proeven aan het adviesvak. En daarna heb ik alsnog met veel plezier mijn master gedaan.”

Hoe zag je loopbaan er na je afstuderen uit?

“Op advies van mijn afstudeerbegeleider Marc van Hooft solliciteerde ik bij netwerkbeheerder Alliander. Zeker toen was daar een sterk geloof in participatief veranderen, met allerlei organisatieontwerpvraagstukken. Bij de interne adviesgroep van Alliander heb ik fantastisch mooie klussen mogen doen op het vlak van organisatieontwerp en -verandering en teamontwikkeling. Wat ik op de universiteit had geleerd over systeemtheorie en sociotechniek, kon ik meteen toepassen. Daardoor voelde ik mijzelf vrijwel direct van waarde.”

Was er ook ruimte voor je ondernemersgeest?

“Naast mijn baan bij Alliander organiseerde ik bijvoorbeeld een conferentie over technologie en organisatiestructuur, vanuit het Ulbo de Sitter Kennisinstituut, en doceerde ik bij opleidingsinstituut SIOO. Toen Marc van Hooft bezig was met een organisatieontwerp en -veranderopdracht bij een grote gemeente, vroeg hij of ik het ontwerptraject wilde begeleiden. Ik sprong een gat in de lucht. Prompt heb ik mijn baan bij Alliander teruggebracht naar vier dagen per week. En toen mijn tweede dochtertje gezond geboren werd, ben ik er helemaal gestopt. Ik hou van avontuur, maar wil niet dat mijn gezin eronder lijdt. Dus pas toen ik zeker wist dat mijn beide kinderen gezond waren, durfde ik het ondernemerschap aan.

Na verloop van tijd kregen Marc en ik contact met Benny Corvers, de eigenaar van Prepared Mind. Dat is een bedrijf voor organisatieontwerp en -ontwikkeling, echt volgens de systeemtheoretische en sociotechnische leest. In 2020 zijn Marc en ik mede-eigenaar van dat bedrijf geworden. Ik doe er veel adviestrajecten, voor zowel bedrijven als overheden. Het gaat meestal om opdrachten over structuur, verandering en cultuur, de ongeschreven regels in een organisatie.”

Jesper Hanssen horizontaal portret

Je doceert ook nog bij de Radboud Management Academy.

“Klopt, ik geef les over organisatieontwerp en -verandering en ben programmamanager voor een aantal opleidingen. Ik vind het belangrijk om te delen wat ik tijdens mijn studie heb meegekregen. Voor actuele problemen als de klimaatcrisis, energiecrisis en veiligheidscrisis is de systeemtheorie relevanter dan ooit. Kenmerkend voor die crises is dat er niet één organisatie is die ze kan oplossen. Het systeemtheoretische perspectief helpt om breed te kijken en je af te vragen: hoe moeten we het huidige systeem aanpassen om die problemen het hoofd te bieden?”

Zit je qua werk nu op je plek?

“Ik heb best hard gewerkt om hier te komen en ben nog niet toe aan een nieuwe horizon. Ik heb een goede balans tussen exploratie en exploitatie, tussen uitvoeren en vernieuwen. Dus ik zit op m'n plek en hoop dit te bestendigen en uit te bouwen. Ik ben zielsgelukkig dat ik het gedachtegoed dat ik tijdens mijn studie heb geleerd, bij de Radboud Management Academy en Prepared Mind mag toepassen en zelfs vernieuwen.”

Wat wil je studenten van nu meegeven?

“Werk aan je netwerk! Zelf ben ik al tijdens mijn studie op zoek gegaan naar interessante mensen in het werkveld. Voor mijn scriptie heb ik bewust allerlei sleutelfiguren geïnterviewd. Niet alleen omdat ik dat interessant vond, maar ook om die mensen te leren kennen, zodat zij míj kennen. Zo zorg je voor een vloeiende overgang tussen studie en werk.”

Heb je ook advies voor alumni die denken dat hun organisatie beter kan worden georganiseerd?

“Probeer belemmeringen in een organisatie systematisch af te pellen: welk gedrag zie ik, welke problemen zijn er en wat zijn daarvan de oorzaken? Om een verandering te bewerkstelligen, is het daarna zaak de dialoog aan te gaan met de juiste mensen. Sommige mensen hebben door hun positie veel invloed op de organisatie, andere juist minder. Vind je het moeilijk om een gesprek te starten, zoek dan een sponsor: iemand die invloed heeft en met wie je het goed kunt vinden. Zo iemand kan als hefboom fungeren en jou helpen je ideeën of overtuigingen te realiseren.”

Tekst: Machiel van Zanten

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Management Academy