Zorgen en acties op de universiteit - update

Als college van bestuur willen we nogmaals expliciet benadrukken dat we delen in de afschuw over de mensenrechtenschendingen, en dat we de telkens herhaalde oproep om een einde te maken aan het geweld tegen onschuldige burgers en humanitaire hulp toe te laten, voluit steunen.

Over onze standpunten inzake het gewapende conflict in Israël en de Palestijnse gebieden en de rol van onze universiteit hebben we afgelopen zondag samen met de decanen van de Radboud Universiteit een bericht gepubliceerd.

We vinden het van groot belang dat studenten en medewerkers op de campus hun stem kunnen laten horen; daarom geven we waar mogelijk de ruimte voor demonstraties waarbij steeds voorwaardelijk is dat dit gebeurt met respect voor lijf, goed en geest van anderen, en waarbij vanzelfsprekend een tegengeluid mogelijk is.

Zoals gezegd, het laten horen van je stem is van groot belang; zeker op een universiteit. Luisteren naar de stemmen van anderen is dat ook. Ook als college luisteren we goed naar onze protesterende studenten en medewerkers en kijken kritisch naar onszelf op basis van hun protest en op basis van de andere stemmen die ons ook bereikt hebben de afgelopen dagen. De eerste dagen van de week gebruikten we om hierover met de decanen en met enkele vertegenwoordigers van de medezeggenschap van gedachten te wisselen. 

Waar staan we, of zijn we inmiddels mee bezig? In de eerste plaats bekijken we hoe we al onze institutionele banden en samenwerkingen transparant in beeld kunnen brengen. Het meeste daarvan is overigens al publiek en vindbaar, maar we hopen een overzicht van onze wereldwijde samenwerkingen op institutioneel niveau online te zetten zodra we deze beschikbaar hebben, en dat kost tijd. Daarnaast willen we een commissie inrichten waaraan institutionele banden en samenwerkingen voorgelegd kunnen gaan worden, met een toetsingskader dat geënt is op de missie van onze universiteit. Open science blijft hierbij de norm.

Extra UGV-vergadering

Het spreekt vanzelf dat we de universitaire democratische structuur gebruiken om hierover verder te praten. Vanmiddag, (donderdag 16 mei) is er om die reden een extra Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) waarin we met de vertegenwoordigers van studenten en medewerkers van gedachten willen wisselen over bovenstaande.

Wat betreft de protesten op de campus blijft ons verzoek om het terrein voor het donker te verlaten. Overnachten in de gebouwen en op de terreinen van de instelling zonder toestemming is niet toegestaan, ook niet in een tent: de gebouwen en terreinen hebben geen overnachtingsfunctie en bieden onvoldoende veiligheid.

Daniël Wigboldus, Agnes Muskens, José Sanders – College van Bestuur Radboud Universiteit