Zorgen en acties op de universiteit – update 4

De afschuwelijke gebeurtenissen rondom Israël en de Palestijnse gebieden grijpen ons allen aan. Het geweld, de vele slachtoffers en de mensenrechtenschendingen leiden tot diepgevoelde emoties en grote betrokkenheid, ook op onze campus. Juist daarom kijken we met een zwaar gemoed terug op de dag van gisteren. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al meegekregen hebben, is het laat op de avond tot een ontruiming van het Erasmusgebouw gekomen.

De actievoerende studenten hebben de afgelopen twee weken de ruimte genomen en gekregen voor hun demonstraties en acties en we hebben verschillende keren met hen, en met stafleden die hen ondersteunen, om de tafel gezeten. Wat zij inbrengen vergroot het bewustzijn omtrent universitaire samenwerkingsverbanden en de verantwoording hiervan. We hebben hier goed naar geluisterd en moeten en willen hier mee aan de gang. We zijn gestart om er met de faculteiten duidelijker beleid op te maken. Deze ambitie spreekt ook uit onze eerder gedeelde updates.

Maar gisteren, met het voortduren van de bezetting na sluitingstijd van het Erasmusgebouw, hebben we als college van bestuur vastgesteld dat de grenzen van het toelaatbare werden overschreden. De veiligheid van studenten en medewerkers op de campus kwam in het geding. Gedurende de avond hebben we verschillende keren aangeboden om de volgende ochtend met een afvaardiging van de bezettende studenten in gesprek te gaan, op voorwaarde dat de bezetting vrijwillig zou worden beëindigd. 

Daar wilden de bezettende studenten niet op ingaan. Vervolgens zijn ze herhaaldelijk gevorderd om het gebouw te verlaten. Toen niet iedereen daar op inging hebben we de situatie overgedragen aan de politie. De politie ging over tot een ontruiming, die kalm is ingezet. Een groep stafleden die aanwezig was om de actievoerende studenten bij te staan en de ontruiming wilde waarnemen, kreeg van tevoren de gelegenheid om door de politie gebriefd te worden over hun werkwijze. 

Een eerste groep van twintig bezettende studenten verliet na de verordening uit zichzelf het gebouw; een tweede groep van acht verliet op verzoek van de politie kalm het gebouw, een derde groep van vijf liet zich, soms met enige weerstand, verwijderen door de politie. Toen het gebouw weer leeg was, werd geconstateerd dat er het nodige overhoop was gehaald en graffiti waren aangebracht. Inmiddels is het Erasmusgebouw opgeruimd en schoongemaakt en kan de laagbouw naar verwachting morgen weer worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Meer informatie over het verloop van de bezetting, is te vinden op de liveblog.

Als college van bestuur betreuren we zeer dat het zover is gekomen. We kunnen ons voorstellen dat dit gebeuren en de aanloop daarnaartoe, veel binnen onze academische gemeenschap losmaakt – dat doet het ook bij ons. Laten we hierover met elkaar praten in onze brede universitaire gemeenschap. 

Daniël Wigboldus, Agnes Muskens, José Sanders – College van Bestuur