Zwangerschap en contracten aan de Radboud Universiteit

Naar aanleiding van berichten in de media wil de Radboud Universiteit nadrukkelijk stellen dat zwangerschap geen rol mag spelen bij het aanstellen van medewerkers en ook niet tijdens het dienstverband.

Wel is de Radboud Universiteit ermee bekend dat in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot een éénmalig langdurig contract niet is voorzien in situaties dat een medewerker gedurende langere periode afwezig is wegens bijvoorbeeld zwangerschap. Dat heeft tot vragen geleid, bijvoorbeeld bij medewerkers die een promotietraject combineren met een docentschap (conform de CAO van Nederlandse Universiteiten (zie artikel 6.12, lid 2).

Contracten van deze groep mogen slechts één keer verlengd worden met maximaal drie maanden. Bij onder meer een zwangerschapsverlof van 16 weken zou dat direct al tot problemen kunnen leiden. Daarom heeft de Radboud Universiteit vanaf november 2022 een extra bepaling laten opnemen in dergelijke contracten. Het betreft een bepaling waarbij de duur van de arbeidsovereenkomst afhankelijk wordt gemaakt van een objectief bepaalbare omstandigheid zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof.

Voor alle reguliere promovendi met een contract van vier jaar geldt bovengenoemde eenmalige verlenging niet. Deze contracten kunnen meerdere malen op verzoek verlengd worden met de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof (artikel 2.5, lid 2 CAO).

Contactinformatie

Medewerkers met vragen hierover kunnen contact opnemen met de HR-medewerker(s) van de eigen faculteit of afdeling.