Nieuwsoverzicht

Resultaat 1241 - 1260 van 1304 resultaten
 • Souha Kanj en Karl-Erik Robèrt ontvangen eredoctoraat Radboud Universiteit

  Souha Kanj, hoofd van de afdeling Infectieziekten van American University of Beirut Medical Center in Libanon en oncoloog Karl-Henrik Robèrt krijgen een eredoctoraat van de Radboud Universiteit. Zij zullen dat in ontvangst nemen op de 97e Dies Natalis, op 15 oktober 2020.

 • Onderzoek sociale veiligheid bij Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen afgerond

  Op 24 juni kondigde het college van bestuur een extern onafhankelijk onderzoek aan naar sociale veiligheid en omgangsvormen binnen de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Aanleiding waren ‘meerdere signalen uit meerdere bronnen over een paar personen’ na verschijnen van het bericht over de beoogde nieuwe decaan. Het onderzoek is afgerond.

 • Tjitske Kleefstra benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Radboudumc

  Tjitske Kleefstra is per 1 september 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Radboudumc met als leeropdracht Klinische genetica en psychopathologie van zeldzame syndromen

 • Methaan-etende bacteriën lusten ook stikstof

  Methaan-etende bacteriën blijken in staat om naast methaan ook ammonium af te breken. Dat hebben microbiologen van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut in Bremen ontdekt. Methaan-eters zijn belangrijk voor de demping van broeikasgassen uit vulkanen en andere gebieden, maar werden niet eerder in verband gebracht met stikstofuitstoot. 

 • Naar een beter begrip van pensioenongelijkheid

  Een onderzoeksproject onder leiding van socioloog Mark Visser van de Radboud Universiteit ontvangt 250.000 euro van Instituut Gak om de komende jaren onderzoek te doen naar (pensioen)ongelijkheid tussen ouderen.

 • Marijke Haverkorn benoemd tot hoogleraar Astrophysical Magnetism

  Marijke Haverkorn is met ingang van 1 aug 2020 benoemd tot hoogleraar Astrophysical Magnetism aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Haverkorn is deskundige op het gebied van magneetvelden en interstellaire materie in de Melkweg.

 • Protestbewegingen tegen bezuinigingen te veel gericht op nationale politiek

  Na de financiële crisis van 2008 ontstonden diverse protestbewegingen, zoals Occupy, Blockupy en Indignados, die zich afzetten tegen de bezuinigingen en dereguleringsmaatregelen van de Europese Unie. Hoewel de protesten verspreid over Europa plaatsvonden, bleef hun invloed op de politiek beperkt door onder andere gebrek aan samenwerking op transnationaal niveau. Dit concludeert Bernd Bonfert uit zijn onderzoek dat resulteerde in het proefschrift dat hij op 15 september zal verdedigen aan de Radboud Universiteit.

 • EFRO-subsidie voor taaltechnologie die kinderen én ouderen subtiel kan helpen

  Twee projecten op taaltechnologisch gebied - een waarbij kinderen met een taalachterstand beter leren lezen en een dat cognitieve achteruitgang bij ouderen eerder helpt te signaleren - krijgen een grote subsidie van  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In beide projecten speelt het  Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit een rol. 

 • Andrew Levan benoemd tot hoogleraar Astrofysische Transients

  Andrew Levan is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot hoogleraar Astrofysische Transients aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Levan was eerder professor aan de Universiteit van Warwick.

 • Nanda Rommelse benoemd tot hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen

  Nanda Rommelse is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. De leerstoel vormt een brugfunctie tussen de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

 • Onderzoek naar criminaliteit tijdens Tweede Wereldoorlog van start

  De misdaadcijfers in Nederland bereikten tijdens de Tweede Wereldoorlog een hoogtepunt. De eenvoudige tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ verwaterde en de opvattingen over criminaliteit veranderden. Nieuw onderzoek probeert meer inzicht te krijgen in dit opvallende aspect van de oorlog. Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), het Noord-Hollands Archief (NHA) en Jan Julia Zurné, politiek historicus van de Radboud Universiteit.

 • Mireille Broeders benoemd tot hoogleraar Personalized Cancer Screening

  Mireille Broeders is benoemd tot hoogleraar Personalized Cancer Screening aan het Radboudumc. Daarbij richt ze zich op het zo vroeg mogelijk opsporen van kanker, met zo min mogelijk nadelen voor de deelnemers.

 • ERC Starting Grants voor twee Radboud-onderzoekers

  Nadine Hauptmann en Inge Molenaar van de Radboud Universiteit ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC). ERC Starting Grants zijn bedoeld voor jonge onderzoekers die hiermee zelf een onderzoeksgroep op kunnen bouwen. De beurzen kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro per project.

 • Help mee historische rampliederen hoorbaar te maken

  In haar historisch onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland stuitte Lotte Jensen op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. In samenwerking met Camerata Trajectina werkt ze nu aan een cd waarmee  het Nederlandstalige ramplied tot leven wordt gewekt. Om de rampliederen voor iedereen beschikbaar te maken, start ze samen met het Radboud Fonds een crowdfundcampagne.

 • Marc Davidson benoemd tot hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu

  Marc Davidson is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit.

 • Laura van Niftrik benoemd tot hoogleraar microbiële celbiologie en biochemie

  Laura van Niftrik is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot hoogleraar microbiële celbiologie en biochemie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.

 • Corona in vakantietijd - Column Wilma de Koning

  De vicevoorzitter van het college van bestuur werkte door, deze zomer, en beschouwde de relatieve rust als stilte voor de storm. 'Ik hoop dat de vakantie voor eenieder de welverdiende rust en ontspanning heeft gegeven die zo nodig en welverdiend was. Dat iedereen zoals dat zo mooi heet ‘heeft kunnen bijtanken’. We hebben de opgedane energie weer hard nodig voor het nieuwe academisch jaar.' 

 • Universitaire studieprijs 2020 voor zeven studenten

  Zeven pas-afgestudeerden ontvangen maandag 31 augustus de Universitaire Studieprijs vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van hun afstudeerscripties. Het gaat om: Bas van Woerkum, Iris Denis, Julie Verhoef, Niels Krämer, Rowin Jansen, Rineke Bossenbroek en Jasper van der Kamp.

 • Nijmeegse geschiedenis door de ogen Nijmegenaren

  Vorig jaar nam Dolly Verhoeven eigenlijk al afscheid als bijzonder hoogleraar Nijmeegse geschiedenis. Op 28 augustus presenteert zij haar afscheidsboek ‘Het Nijmegengevoel’. Voor het boek sprak zij met tientallen Nijmegenaren die in de afgelopen decennia een rol hebben gespeeld in het stedelijk leven. ‘Het Nijmegengevoel.  Een naoorlogse stadsgeschiedenis’ verschijnt bij Uitgeverij Vantilt

 • Opvattingen over strafrecht onder politiemensen, officieren en rechters botsen

  Nederlandse politieagenten en rechercheurs vinden dat het strafrecht onvoldoende ondersteuning biedt in hun werk. Die opvattingen worden door de meeste officieren van justitie en rechters niet gedeeld, maar door sommige wel. Zo komt in alle drie de groepen de opvatting voor dat door rechters soms ‘te voorzichtig’ wordt omgegaan met de bewijsbeoordeling. Criminoloog Jelle Kort promoveert op 2 september.