Vlaggen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc
Vlaggen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc

Organisatie

Meer informatie over het bestuur en de structuur van de Radboud Universiteit.

Berchmanianum campus Radboud Universiteit

College van bestuur

De dagelijkse leiding van de Radboud Universiteit is in handen van het college van bestuur (cvb). Het college van bestuur is statutair verantwoordelijk voor de universiteit. Het college stelt het algemene beleid voor de faculteiten vast.

Het college van bestuur

De organisatiestructuur van de Radboud Universiteit

Organogram

Het organogram van de Radboud Universiteit geeft weer hoe de organisatie in elkaar zit. Er is een organogram met en zonder medezeggenschapsorganen.

Meer over organogrammen