College van bestuur

De dagelijkse leiding van de Radboud Universiteit is in handen van het college van bestuur (cvb). Het college van bestuur is statutair verantwoordelijk voor de universiteit. Het college stelt het algemene beleid voor de faculteiten vast.

Bestuursleden 

Het college van bestuur bestaat uit:

Mr. D.H.M. (Dorine) Gebbink, waarnemend secretaris

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit bestaat uit José Sanders (rector magnificus), Daniël Wigboldus (voorzitter) en Agnes Muskens (vicevoorzitter)
V.l.n.r.: Daniël Wigboldus (voorzitter), José Sanders (rector magnificus), Agnes Muskens (vicevoorzitter)

Taakverdeling

Het college van bestuur heeft zijn taken of 'portefeuilles' onderling verdeeld. Bekijk hier de portefeuilleverdeling. 

Columns college van bestuur

Elke maand schrijft een van de collegeleden een column over wat haar/hem bezighoudt. 

Naar de columns van het college van bestuur

Facturen en declaraties 

Het college van bestuur publiceert jaarlijks een overzicht van facturen en declaraties.

Regelingen bestuur Radboud Universiteit

Structuurregeling Radboud Universiteit 2021

Vastgesteld op 11-12-2020

Bestuurs- en beheersreglement 2015

Regelement als bedoeld in artikel 6 van de structuurregeling

Statuten-Stichting-Radboud-Universiteit.pdf

Versie 07-05-2022

Contactinformatie College van Bestuur

Rector Magnificus - Prof. dr. J.M. (José) Sanders

Neem contact op via de  persoonlijk assistent(e) van het collegelid.
Assistente: Annelies Mulders.

+31 24 361 30 82

Organisatieonderdeel

Voorzitter - Prof. dr. D.H.J. (Daniël) Wigboldus

Neem contact op via de  persoonlijk assistent(e) van het collegelid.
Assistente: mw. drs. M.F.H. Derks (Marie-Anne).

+31 24 361 55 00

Vicevoorzitter - Drs. A. (Agnes) Muskens RA

Neem contact op via de  persoonlijk assistent(e) van het collegelid.
Assistente: Esther van Deurzen.

+31 24 361 54 90

Organisatieonderdeel

Waarnemend secretaris - Mr. D.H.M. (Dorine) Gebbink

Neem contact op met de persoonlijk assistent(e) van de Secretaris van de Universiteit.
Assistente: Renske de Bruin-Postma.

+31 24 361 22 70

Organisatieonderdeel