Faculteiten

Het onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit wordt uitgevoerd binnen de faculteiten:

De faculteit der Medische Wetenschappen voert haar werk uit binnen het Radboudumc. 

Binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen verzorgt de Bijzondere Faculteit der Theologie de opleiding tot theoloog. 

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit als geheel vaart. De decaan fungeert als voorzitter van het bestuur en wordt ondersteund door de secretaris (en/of diens assistent); deze bereidt ook de vergaderingen voor. De student-assessor woont de vergaderingen bij als adviseur.

Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen
Decaan: mevr. prof. dr. H.L (Heleen) Murre-van den Berg

Faculteit der Letteren
Decaan: mevr. prof. dr. J.M. (José) Sanders

Faculteit der Managementwetenschappen
Interim-decaan: prof. dr. M.A.J. (Michiel) Kompier

Faculteit der Medische Wetenschappen
Decaan: dhr. prof. dr. W.A. (Jan) Smit

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica
Decaan: dhr. prof. dr. S.J. (Sijbrand) de Jong

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Decaan: dhr. prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens

Faculteit der Sociale wetenschappen
Decaan: mevr. prof. dr. E.H. (Evelyn) Kroesbergen

Raad van Bestuur Radboudumc

De Faculteit der Medische Wetenschappen vormt samen met het academisch ziekenhuis het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc). De decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen maakt deel uit van de raad van bestuur van het Radboudumc.