Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Faculteiten Radboud Universiteit

Faculteiten

Het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit wordt uitgevoerd binnen de volgende faculteiten:

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit als geheel vaart. De decaan fungeert als voorzitter van het bestuur en wordt ondersteund door de secretaris (en/of diens assistent); deze bereidt ook de vergaderingen voor. De student-assessor woont de vergaderingen bij als adviseur.

prof. dr. H.L Murre-van den Berg

Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen
Decaan: mevr. prof. dr. H.L (Heleen) Murre-van den Berg

José Sanders

Faculteit der Letteren
Decaan: mw. prof. dr. J.M. (José) Sanders

Tom Elfring

Faculteit der Managementwetenschappen
Decaan: dhr. prof. dr. T. (Tom) Elfring

Jan Smit

Faculteit der Medische Wetenschappen
Decaan: dhr. prof. dr. Jan W.A. Smit

Sijbrand de Jong

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica
Decaan: dhr. prof. dr. S.J. (Sijbrand) de Jong

prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Decaan: dhr. prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens

Prof. dr. M.A.J. Kompier

Faculteit der Sociale wetenschappen
Decaan: dhr. prof. dr. M.A.J. (Michiel) Kompier

Raad van Bestuur Radboudumc

De Faculteit der Medische Wetenschappen vormt samen met het academisch ziekenhuis het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc). De decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen maakt deel uit van de raad van bestuur van het Radboudumc.

  • Dr. B.E. Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur
  • Prof. dr. Jan W.A. Smit, decaan/vicevoorzitter Radboudumc
  • Drs. M. Janssen, lid Raad van Bestuur
  • Drs. Carolijn J. Ploem, lid Raad van Bestuur