Contractonderwijs

FFTR biedt je de mogelijkheid om aan te schuiven bij bepaalde cursussen uit de bacheloropleidingen en pre-masters. Ook wanneer je niet (meer) als student bent ingeschreven.

Voor wie?

Voor de inleidende cursussen stelt de faculteit geen specifieke eisen aan je vooropleiding. We verwachten wel dat je in staat en bereid bent een cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra begeleiding of extra uitleg van behandelde stof. Als contractstudent mag je het onderwijs volgen én het tentamen afleggen. Maximaal 30 studiepunten (EC) kunnen middels contractonderwijs op worden genomen in een studieprogramma van een FFTR-opleiding.

Cursusaanbod

Bekijk het volledige cursusaanbod voor contractstudenten:

Je schuift aan bij het reguliere onderwijs. Voorwaarde is dat er voldoende ruimte is binnen de cursus, waarbij reguliere studenten van de Radboud Universiteit voorrang hebben. De docenten richten zich allereerst tot de reguliere studenten en gaan ook uit van de kennis die deze studenten al hebben. 

Kosten

De kosten van een cursus bedragen 265,00 euro. Dit is inclusief één tentamenmogelijkheid. Tegen betaling van 25,00 euro kun je ook de herkansing maken. Voor een herkansing meld je je bij het Student Informatiepunt (STIP). Studiemateriaal en syllabi zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen en moeten zelf worden aangeschaft. De kosten gelden niet voor alumni die via vouchers/studietegoed de cursus willen volgen.

Je ontvangt een factuur voor deze kosten. Deze factuur moet voor aanvang van de cursus voldaan zijn.

Aanmelden

Als je je wilt inschrijven voor een cursus als contractstudent, dan kun je dit doen via het inschrijfformulier hieronder. Je moet je uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus aanmelden. Het Studenten Informatiepunt (STIP) zorgt voor de afhandeling van je inschrijving en de betaling.

Je kunt je aanmelding intrekken tot twee weken voor de start van de cursus. Bij annulering rekent de faculteit 50 euro aan administratiekosten. Later annuleren betekent dat je het volledige cursusgeld verschuldigd bent.

Certificaat en vrijstelling 

Als je geslaagd bent voor het tentamen van een cursus, kan je een certificaat aanvragen bij het Studenten Informatiepunt (STIP). Het certificaat kan je een vrijstelling geven wanneer je besluit een bacheloropleiding of een pre-master binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen te volgen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Je richt het verzoek voor een vrijstelling aan de examencommissie van de opleiding. 

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over het volgen van contractonderwijs dan kun je contact opnemen met een van onze studieadviseurs. Heb je een vraag over je inschrijving of je factuur? Mail dan naar het Studenten Informatiepunt: