Over FFTR

Verspreid over acht afdelingen en zes onderzoekscentra ontrafelen studenten en onderzoekers van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen de concepten, geloofssystemen en theoretische aannames achter grote, actuele maatschappelijke kwesties.

Voorpagina beleidsplan FFTR

ScherpStellen

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen heeft in 'ScherpStellen' een facultaire strategie ontwikkeld met de speerpunten en ambities voor de komende jaren.

Download het Strategisch Plan 2023-2027

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit vaart. Dat gebeurt onder leiding van de decaan en in samenspraak met de facultaire medezeggenschap.

Bestuursleden

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door Jasper Uiterwaal, MA (bestuurssecretaris), dr. Cees Leijenhorst (directeur onderwijs) en prof. dr. Carla Rita Palmerino (directeur onderzoek).

The Faculty board of the Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies. Seven people against the backdrop of a green campus.
The Faculty board of the Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies.

Contact bestuur

Neem contact op met het bestuur via het bestuurssecretariaat.

06-50010447

Organisatieonderdeel

Medezeggenschap

Binnen de faculteit bestaan er verschillende medezeggenschapsorganen waarin zowel medewerkers als studenten deelnemen. Deze organen en commissies ondersteunen het faculteitsbestuur in de strategie- en beleidsvorming.

 

Bekijk de medezeggenschap

Erasmusgebouw

Het Erasmusgebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Contact & bereikbaarheid

Organogram

Download hier het organogram van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Organogram FFTR