Medezeggenschap FFTR

Studenten en medewerkers hebben inspraak in het bestuur van de faculteit door twee medezeggenschapsorganen: Onderdeelcommissie en Facultaire Studentenraad. Samen vormen die de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering. Daarnaast heeft elke opleiding een eigen Opleidingscommissie.

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De FGV wordt gevormd door de Onderdeelcommissie (OC) en de Facultaire Studentenraad (FSR). De FGV adviseert het bestuur en heeft op verschillende onderwerpen instemmingsrecht.

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. Samen met de Opleidingscommissie en de Studentassessor vertegenwoordigt de FSR de studenten binnen de medezeggenschap.

FSR 2023-2024

  • Nan Lont, voorzitter
  • Dagmar Esselink, vicevoorzitter
  • Kristin Kostova, secretaris
  • Silvester Borsboom
  • Alësha Smit
  • Charlotte Blaak

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) bestaat uit medewerkers uit verschillende onderdelen van de faculteit. De Onderdeelcommissie behartigt de belangen van alle medewerkers en oefent medezeggenschap uit via de FGV. 

Studentassessor

De studentassessor is deel van het faculteitsbestuur en geeft advies bij belangrijke vraagstukken. Ook heeft de assessor nauw contact met de FSR en OLC’s om de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.  

Studentenassessor 2023-2024

  • Noortje Schonck
Noortje Schonck

Opleidingscommissies

Voor alle opleidingen van de faculteit bestaan Opleidingscommissies (OLC). Deze worden gevormd door docenten en studenten van de opleiding. De Opleidingscommissie brengt advies uit over de inhoud en kwaliteit van het onderwijs.

Contactgegevens OLC's