Over ons

De Faculteit der Managementwetenschappen is een faculteit van de Radboud Universiteit. De twee belangrijkste taken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Deze kerntaken zijn georganiseerd in een onderwijs- en een onderzoeksinstituut.

Strategie en missie

De Faculteit der Managementwetenschappen heeft in lijn met de universitaire strategie 'A significant impact' een facultaire strategie ontwikkeld met uitgangspunten en ambities voor de komende jaren. We vatten dit samen in onze missie: 'responsible governance for sustainable societies'.

Strategie en missie 

Cijfers

  • 5 bacheloropleidingen
  • 7 masteropleidingen, 43 masterspecialisaties
  • +/- 5000 studenten
  • 440 fte medewerkers

Cijfers per 1 januari 2024

  • 45 hoogleraren
  • 90 fte promovendi
  • 15 promoties (in 2023)
  • 353 publicaties (in 2023)

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de faculteit om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen. Het bestuur wordt bij de besluitvorming ondersteund door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen. Het faculteitsbestuur bestaat uit:

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door secretarissen: drs. P.W. (Paul) Mans en drs. W.M.A.J.A. (Marc) van Unen.

Medezeggenschap

Facultaire documenten

Organisatieonderdelen

De Faculteit der Managementwetenschappen is een van de zeven faculteiten van de Radboud Universiteit. De faculteit bestaat uit één onderzoekinstituut, één onderwijsinstituut, vijf afdelingen, postmaster onderwijs en een aantal services.

Organogram

Download hier het organogram van de Faculteit der Managementwetenschappen.

Februari 2024

Organogram FdM.pdf

Elinor Ostromgebouw

De Faculteit der Managementwetenschappen is gehuisvest in het Elinor Ostromgebouw.

Contact en bereikbaarheid