Onze geschiedenis

De Faculteit der Managementwetenschappen vierde op 1 mei 2023 haar 35-jarig lustrum rondom het thema 'door een andere bril'. Onze faculteit is in al die jaren al van betekenis voor haar studenten, onderzoekers en medewerkers, maar ook voor de wereld om ons heen. Lees hieronder hoe de faculteit is ontstaan en wat er in die jaren is gebeurd.

TvA van bovenaf

Oprichting in 1988

Per 1 mei 1988 ging de destijds nieuwe faculteit der Beleidswetenschappen van start. De vakgroepen Bestuur en Beleid; Milieu Natuur en Landschap; Planologie; Politicologie; Sociale en Economische Geografie; Sociale Geografie van Ontwikkelingsgebieden en Toegepaste Economie werden in deze faculteit samengebracht. In oprichting waren in 1988 een vakgroep Bestuurlijke Informatiekunde en een vakgroep Bedrijfskunde.

luchtfoto TvA

De naam van de faculteit veranderde per 19 april 2001 in Faculteit der Managementwetenschappen (FdM). De Engelse variant qua naamgeving is Nijmegen School of Management (NSM). De faculteit in zijn huidige vorm biedt onderdak aan een unieke, krachtige combinatie van interdisciplinair onderzoek, met impact op het onderwijs en de praktijk van het management. Onze academische kracht ligt in de vijf opleidingsgebieden: Bedrijfskunde; Bestuurskunde; Economie en Bedrijfseconomie; Politicologie; Sociale Geografie, Planologie en Milieu en Beleid (GPM). 

Decanen

Vanaf de oprichting zijn de volgende decanen verbonden geweest aan de faculteit:

 • 1988-1990                            E. Wever  
 • 1990-1993                            J. Buursink  
 • 1994                                      B. Prakken
 • 1995-1999 / 2002-2011      J.M. Mastop
 • 1999-2003                            B. Dankbaar
 • 2011-2015                            R.E.C.M. van der Heijden
 • 2016-2020                            P.H.J. Hendriks
 • 2020-2023                            T. Elfring
 • 2023 - feb. 2024                  M.A.J. Kompier (ad-interim)
 • Feb. 2024 - mrt. 2024         J.M. van der Vleuten (ad-interim)
 • Mrt. 2024 - heden               S. Lavrijssen

Moderne, groene campus

In 1949 kocht de Radboud Universiteit het land­goed Heyendael. Langzaam werden de universiteitsgebouwen op andere locaties in Nijmegen verlaten en ontstond een moderne, groene campus, die uitnodigt tot persoonlijk contact en samenwerking. Tot 2018 was de Faculteit der Managementwetenschappen gevestigd aan de Thomas van Aquinostraat in Nijmegen. In 2018 werd een nieuwe, eigentijdse locatie aan de Heyendaalseweg 141 in Nijmegen geopend: Gymnasion Noord. De Faculteit der Managementwetenschappen is binnen deze locatie gehuisvest in het Elinor Ostrom-gebouw.

EOS fiets