Medezeggenschap Managementwetenschappen

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de faculteit om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen. Het bestuur wordt bij de besluitvorming ondersteund door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen.

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). In de FGV vergaderen leden van de Onderdeelcommissie (OC) en leden van de Facultaire Studentenraad (FSR) met het faculteitsbestuur. De OC is het medezeggenschapsorgaan voor het personeel van de Faculteit der Managementwetenschappen en als zodanig een onderdeel van de universitaire Ondernemingsraad. De FSR behartigt de belangen van de studenten. In de FGV wordt dus de stem van het personeel en de studenten gehoord.

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. De FSR houdt zich bezig met zaken als tentamenroosters, openingstijden van de bibliotheek en examenregelingen. De FSR is samen met de opleidingscommissie en de studentassessor verantwoordelijk voor de studentvertegenwoordiging binnen het beleid van de faculteit. De FSR bestaat uit:

FSR 2023-2024

 • Emma-Sophie Ekelmans (voorzitter)
 • Stijn van Nispen (vicevoorzitter)
 • Sien Doreleijers (secretaris)
 • Lars Haarlemmer
 • Laurie Anedda 
 • Joris Ganzeboom

Studentassessor

De studentassessor maakt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt ervoor dat in de vergaderingen het studentperspectief wordt meegenomen in de besluitvorming. Ook onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en Opleidingscommissies (OLC's) en schakelt op centraal niveau met assessoren van andere faculteiten.

Contact

Sümeya Bulut

Facultaire Onderdeelcommissie

De Facultaire Onderdeelcommissie (FOC) behoort tot de Ondernemingsraad van de Radboud Universiteit. De elf leden van de FOC worden gekozen door alle medewerkers van de faculteit en vertegenwoordigen zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel. De FOC behartigt de belangen van alle medewerkers en oefent medezeggenschap uit via de FGV.

International Advisory Board

Onze Internationale adviesraad bestaat uit experts uit de academische wereld, organisaties en overheid die door hun nauwe banden met de faculteit de externe perspectieven bieden die nodig zijn voor ons onderzoek, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid.

De leden van de internationale adviesraad spelen een cruciale rol in de strategische koers van de faculteit en bieden onafhankelijk advies over belangrijke kwesties waarmee de faculteit, haar relaties en ontwikkeling geconfronteerd worden.

De bijzondere expertise van de leden stelt de faculteit in staat duurzame antwoorden te geven op mondiale vraagstukken die van invloed zijn op organisaties en samenlevingen en zorgt ervoor dat onze studenten voorbereid zijn op de toekomst.

Opleidings- en examencommissies 

Alle opleidingen hebben een opleidingscommissie (OLC) en een examencommissie. De OLC's houden zich bezig met de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. De belangrijkste taak is de evaluatie van het onderwijs en het geven van advies bij de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zowel studenten als medewerkers hebben zitting in de opleidingscommissie. De examencommissie borgt de kwaliteit van de examinering en bestaat uit een aantal medewerkers van de faculteit. De OER is de richtlijn voor het werk van de examencommissie.

Opleidingscommissies

 • olcbedrijfskunde [at] fm.ru.nl (Bedrijfskunde)
 • olc.bestuurskunde [at] ru.nl (Bestuurskunde)
 • olceconomie [at] fm.ru.nl (Economie)
 • olcgpm [at] student.ru.nl (Geografie, Planologie en Milieu)
 • olcpoliticologie [at] ru.nl (Politicologie)

Examencommissies

 • examencommissiebedrijfskunde [at] fm.ru.nl (Bedrijfskunde)
 • evelien.born [at] ru.nl (Bestuurskunde)
 • examencommissieeconomie [at] fm.ru.nl (Economie en Bedrijfseconomie)
 • exciegpm [at] ru.nl (Geografie, Planologie en Milieu)
 • examencommissiepol [at] fm.ru.nl (Politicologie)