De Faculteit der Managementwetenschappen: leidend in duurzame transformatie

Bij de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit hebben we een helder doel: door hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en academisch en post-academisch onderwijs stellen we studenten, instellingen, bedrijven, maatschappelijke actoren en overheden in staat om hun rol te spelen in transformaties naar een duurzame samenleving. Met ruim 5.000 nieuwsgierige studenten en meer dan 500 toegewijde medewerkers vormen we een dynamische gemeenschap.

Waarom wij er zijn

Onze missie ‘Responsible governance for sustainable societies’ wordt gedreven door de ambitie om een verschil te maken in de wereld. Management zien wij als meer dan een zakelijke aangelegenheid; het is een verantwoord georganiseerd streven (responsible governance) naar een betere wereld (sustainable societies). We bestuderen en doceren management op het niveau van zowel publieke als private organisaties en we onderzoeken hoe economische, ecologische en maatschappelijke waarden duurzaam in balans kunnen worden gebracht. Dit sluit aan bij de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Portret Anna van der Vleuten

Onze aanpak

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties zijn een belangrijke inspiratiebron voor onze inspanningen. Elk van deze SDG's brengt management-vraagstukken met zich mee en wij onderzoeken hoe de maatschappij, publieke en private organisaties en individuen deze vraagstukken aanpakken. Onze expertise strekt zich uit over zeven verschillende onderwijs- en onderzoeksgebieden: Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, Politicologie, Bestuurskunde, Geografie, Planologie en Milieu. Onze aanpak op het gebied van onderwijs en onderzoek heeft zich ontwikkeld van multidisciplinair, waarbij we maatschappelijke vraagstukken bestuderen vanuit deze disciplines, naar interdisciplinair (waarbij we deze disciplinaire perspectieven integreren om synergie te bewerkstelligen) en transdisciplinair (waarbij ook niet-academische stakeholders betrokken worden).

Portret van Jan-Kees Helderman

Onze impact

Met ons onderzoek en onderwijs op het gebied van politiek, bestuur en management, dragen wij bij aan de transformatie naar duurzame, veerkrachtige en rechtvaardige samenlevingen, in het bijzonder: 

  • Sociale economie: We bevorderen de ontwikkeling van duurzame economieën door middel van verantwoord ondernemen, gedreven door inclusieve organisaties met een gedeelde missie gericht op rechtvaardigheid en duurzaamheid.
  • Veerkrachtige samenleving: We dragen bij aan de ontwikkeling en het behoud van veerkrachtige samenlevingen, met duurzame democratieën, inclusieve en rechtvaardige instituties en veilige samenlevingen.
  • Duurzame leefomgeving: We werken aan een duurzame leefomgeving door klimaatmitigatie en -adaptatie, herstel van biodiversiteit en het voorkomen van vervuiling.

Bij de Faculteit der Managementwetenschappen hebben we onze blik gericht op de wereld van de toekomst, waarin duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Samen creëren we een betere wereld voor iedereen.