Huygensgebouw

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is de bètafaculteit van de Radboud Universiteit. De faculteit kenmerkt zich door nauwe samenhang tussen onderzoek en onderwijs, gericht op creatieve oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.

Uitgelicht

Interieur Huygensgebouw

ENW-subsidies voor drie Radboudonderzoekers

Drie Radboudonderzoekers krijgen een subsidie uit de NWO Open Competitie ENW-M. M-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.

Duin met sterke soortenrijke grasbekleding

Future Dikes

In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

Vouchers IRP 2022

IRP Symposium

Op 19 april 2023 organiseert het Interdisciplinary Research Platform (IRP) een symposium om de resultaten van eerder toegekende voucherprojecten te presenteren en de volgende oproep voor aanvragen aan te kondigen.

Agenda

Improving the Dutch power grid with AI

Longitudinal Training Dams (LTDs) as Nature-based Solutions

Faculty of Science Meet up

Neural control of active tactile sensing

Bezoekadres

Het hoofdgebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is het Huygensgebouw in Nijmegen.

Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen

Contact

Neem contact op met de faculteit via de receptie. Volg ons op Instagram, Twitter, LinkedIn of YouTube.