Impact

Samen kunnen we impact maken: door onze opleidingen, ons onderzoek en onze samenwerking met interne en externe partners. Zo werken we aan oplossingen voor de uitdagingen van nu en de toekomst.

PiCard logo

Radboud spin-off 'PiCard Systems' ontvangt financiering voor volgende stappen in ontwikkeling kwantumcomputers

Spin-off van Radboud Universiteit PiCard Systems heeft financiering ontvangen van Vroegefasefinanciering Gelderland (VFF Gelderland) voor hun onderzoek naar technologische knelpunten in de ontwikkeling van quantum computers.

ERC grant

Drie extra ERC Advanced Grants voor Radboud-onderzoekers

Onderzoekers Andrei Kirilyuk (Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica), Ronald van Rij (Radboudumc) en Nico Sommerdijk (Radboudumc) ontvangen alsnog een Advanced Grant van de European Research Council (ERC) om hun onderzoek uit te bouwen.

Een neutronenster met twee lichtbakens

Gekke neutronenster zit in bijzonder stersysteem

Een pulsar waarvan het gedrag niet goed te verklaren was, blijkt in een bijzonder dubbelsysteem – een systeem waar twee sterren om elkaar draaien – te zitten. Dat ontdekte Emma van der Wateren, die op 10 juni aan de Radboud Universiteit promoveert.

Thema's waarop we impact maken

Artificial Intelligence

Ontdek onderzoek over de menselijke kant van artificial intelligence. Bijvoorbeeld met chatbots en robots die ondersteunen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheid, of met algoritmes voor complexe vraagstukken.

Universum

Onderzoek over alles wat er buiten onze planeet aarde plaatsvindt. Van maanmissies tot zwarte gaten, in ons sterrenstelsel en ver daarbuiten.

Privacy

Grote bedrijven, de overheid en andere organisaties verzamelen grote hoeveelheden persoonsgegevens van ons allemaal. Wat zijn daar de risico’s en gevolgen van, en wat kunnen we eraan doen?

Samenwerking

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica werkt nauw samen met externe partners om het hele spectrum van fundamenteel onderzoek tot innovatie te kunnen realiseren. Afhankelijk van het project werken we samen in een één-op-één setting of in een consortium. In sommige gevallen leidt dit ook tot langdurige strategische samenwerking.

Light bulb picture Alessandro Bianchi via Unsplash

Alliander en Radboud Universiteit

Door onderwijs, onderzoek en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten, willen energienetwerkbedrijf Alliander en de Radboud Universiteit bijdragen aan de energietransitie. De omslag naar meer duurzaam energiegebruik vraagt om strategische...

laboratorium microbiologie

Johnson & Johnson en Radboud Universiteit

Biomedisch, farmaceutisch en klinisch onderzoek sneller beschikbaar maken voor de patiënt. Dat is de ambitie waarmee Johnson & Johnson samenwerkt met de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

OnePlanet omslagbeeld

OnePlanet Research Center

Bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Met dat doel werken Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Radboudumc en nano-technologiebedrijf imec samen...

Lees meer over onze strategische partners en netwerken

Consortiumprojecten

Bent je op zoek naar financiering voor je consortiumproject? Radboud Innovation Science (RIS) geeft advies over verschillende soorten subsidies, zoals EFRO, Interreg, NWO en Horizon Europe. Wanneer een subsidie is toegekend aan een consortium waarbij een wetenschapper van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica de leiding heeft, zorgt RIS ook voor de projectcoördinatie.

Contractonderzoek en advies

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica beschikt over verschillende geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en vakspecifieke expertise. We ontvangen regelmatig verzoeken voor contractonderzoek en adviestrajecten. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met Radboud Innovation Science.

Ondernemerschap

Spin-offs

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica stimuleert ondernemerschap. We zijn er trots op dat medewerkers en studenten spin-off bedrijven starten die de uitkomsten van ons onderzoek inzetten voor een toepassing in de praktijk.

Bekijk recente spin-offs

Mercator Launch

Mercator Launch helpt alle promovendi, studenten, alumni en medewerkers in Nijmegen om hun bedrijf op te zetten.

Lees meer

Knowledge transfer

Bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica leggen we de fundamenten voor innovatie en toekomstige toepassingen. Van dijkbeheer tot satellietinstrumentatie, van nieuwe materialen tot nieuwe medicijnen, en van magnetische zweeftreinen tot energiezuinige gegevensopslag. Voortdurend wordt er nieuwe kennis gegenereerd die waardevolle toepassingen in de toekomst zou kunnen hebben, met mogelijke maatschappelijke impact. Daarom is het essentieel om het intellectueel eigendom (IE) van onderzoeksprojecten goed te beheren. Radboud Innovation Science verzorgt het proces van octrooiaanvragen en IE-licenties, in samenwerking met de centrale afdeling 'Onderzoek & Impact'. In elke fase van je project en daarna staat het team van Radboud Innovation Science (RIS) klaar om advies te geven over IE-generatie, IE-licenties en exploitatie van uw onderzoeksresultaten in het algemeen. Bovendien ondersteunt RIS financieringsaanvragen gericht op de volgende stappen naar toepassing.

Neem contact op met RIS

Contact

Radboud Innovation Science (RIS) streeft ernaar de impact van onderzoek aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica te vergroten. RIS ondersteunt onderzoekers bij consortiumprojecten, strategische samenwerkingen en het optimaliseren van resultaten door middel van octrooi- en licentieadvies, in nauwe samenwerking met Radboud Innovation.

 

Organisatieonderdeel