Onderzoek

Onze onderzoeksprogramma’s zijn internationaal concurrerend. Op wetenschappelijke gebieden zoals: organische chemie, vaste-stoffysica, astrofysica, microbiologie, cyber security, (epi)genetica en cognitieve neurowetenschappen heeft de faculteit een wereldwijd leidende positie ingenomen.

Laura van Niftrik in laboratorium

Onderzoeksinstituten

Doet experimenteel en computationeel onderzoek naar complexe neurale netwerken die ten grondslag liggen aan perceptuele, motorische en cognitieve hersenfuncties, in samenwerking met Radboudumc.

Verbetert de fundamenten van softwareontwikkeling door middel van formele, wiskundig onderbouwde theorieën, methoden en tools.

Verkent de abstracte wereld op het allergrootste niveau (het heelal) en het allerkleinste niveau (subatomair).

Doet fundamenteel en experimenteel onderzoek op het snijvlak van natuurkunde en scheikunde, met als doel om functionele nieuwe materialen te ontwerpen en begrijpen.

Onderzoekt de educatie en vakdidactiek in de bètavakken.

Doet interdisciplinair onderzoek naar de wisselwerking tussen maatschappij en wetenschap. 

Onderzoekt de impact van menselijk leven op ecosystemen en draagt bij aan oplossingen om de aantasting van het milieu tegen te gaan en de natuurlijke omgeving te herstellen. 

Onderzoekt de moleculaire mechanismen van ziekten, in samenwerking met Radboudumc. 

Interdisciplinary Research Platform 

Het Interdisciplinary Research Platform (IRP) promoot baanbrekende onderzoeksideeën in opkomende interdisciplinaire thema's binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Door creativiteit en innovatie te stimuleren kijkt het platform over de grenzen van onderzoeksinstituten heen.

Meer over IRP

Onderzoeker in plantenkas

Projecten

Benieuwd we op dit moment mee bezig zijn? Bekijk alle onderzoeksprojecten.

/onderzoek/onderzoeksprojecten/organisatieonderdeel/828
FELIX laboratorium

Faciliteiten

Ontdek de unieke faciliteiten en labs die van onze campus een wereldspeler maakt.

/over-ons/organisatie/faculteiten/fnwi/onderzoek/faciliteiten

Prijzen en subsidies

Bekijk alle prijzen voor onderzoekers en subsidies voor projecten.

Prijzen en subsidies

Ethische commissie

Onderzoek doen? Bekijk wanneer je ethische toetsing aan moet vragen.

Ethische toetsingscommissie