FELIX laboratorium
FELIX laboratorium

Faciliteiten

Binnen de faculteit ligt een sterke focus op de ontwikkeling van onderzoeksmethoden en –apparatuur. Faciliteiten die onmisbaar zijn om wetenschappelijke doorbraken te bewerkstelligen. Met onze sterke positie in de ontwikkeling van bijzondere apparaten en de technische ervaring met de bouw ervan heeft onze campus een voortrekkersrol in een breed spectrum van onderzoeksgebieden.

Onderzoeksfaciliteiten

 

Het brein-computer interface (BCI) lab biedt uitgebreide faciliteiten aan voor online detectie van hersentoestanden in de tijd, voornamelijk met behulp van EEG. 

Dit lab, gevestigd in het Radboudumc, biedt advies en ondersteuning voor dierproeven ten behoeve van biomedisch onderzoek en onderwijs.

Meetapparatuur en analyse op het gebied van onder andere element- en amninozuuranalyse, elektronenmicroscopie (EM), lichtmicroscopie (LM) en beeldanalyse.

Deze combinatie van hoge statische magneetvelden en intens-gepulste infrarood vrije-elektronenlasers is uniek in de wereld. Wetenschappers doen hier onderzoek naar moleculen en materialen met ongekende resolutie en precisie.

Verschillende laser-based spectroscopie en massaspectrometrie voor betrouwbare detectie en kwantificering van volatile stoffen in complexe gasmengsels.

Deze solid-state NMR-faciliteit voor geavanceerd materiaalonderzoek bevat acht NMR-spectrometers voor NMR-onderzoek in zowel vloeibare als vaste toestand tot 850 MHz.

In dit moderne kassencomplex, met broeikasruimtes, klimaat ruimtes, gaaskamers, een fytotron (wortellab) en een experimenteel veld van 7000 m2, wordt onderzoek gedaan naar onder andere het effect van klimaatverandering op planten, naar bestuiving door insecten en GMO's.

Scanning Tunneling Microscopen (STM) en Atomic Force Microscopen (AFM) die worden gebruikt om magnetische, elektronische en structuureigenschappen van materialen te onderzoeken tot op atoomniveau.

Als onderdeel van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, wordt in dit lab onderzoek gedaan naar menselijke sensomotorische verwerking met behulp van modellerings-, psychofysische en neuroimaging-technieken.

Technische ondersteuning ten behoeve van wetenschappelijke onderzoek, zoals het herstellen, ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van apparatuur op zowel mechanisch als elektronisch gebied. 

In dit lab wordt met behulp van zebravissen (Danio rerio) onderzoek gedaan naar fundamentele fysiologie, menselijke genetica en ziekte.