Over FNWI

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) is een faculteit van de Radboud Universiteit. De missie van de faculteit is om de grenzen van wetenschappelijke kennis te verleggen door uitstekend onderwijs en baanbrekend onderzoek.

Strategisch Plan Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Science with impact

FNWI verlegt grenzen van wetenschappelijke kennis. Dit doen we door het bieden van uitstekend onderwijs en het doen van baanbrekend onderzoek. We nemen onze verantwoordelijkheid als spil in het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.

Download het Strategisch Plan 2021-2025

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de faculteit om de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek. Het bestuur stelt de onderwijs- en examenregelingen vast, bepaalt de algemene richtlijnen voor wetenschapsbeoefening en onderwijsuitvoering, benoemt de vaste wetenschappelijke staf, verdeelt de beschikbare middelen en stelt de begrotingen van de instituten vast.

Faculteitsbestuur FNWI

Bestuursleden

Contact

Neem contact op met het faculteitsbestuur via het Faculteitsbureau of via de eigen assistenten.

Assistenten

Decaan: ellen.top [at] ru.nl (Ellen Top)
Vice-decaan onderzoek: Nicole Messink per 1 september 2023
Vice-decaan onderwijs: hep [at] ru.nl (Gertie Verberk-van Haren)
Directeur bedrijfsvoering: Jolanda Lieskamp-de Ruijter
Secretaris: hanneke.klerkx [at] ru.nl (Hanneke Klerkx)

Medezeggenschap

Het bestuur krijgt in hun besluitvorming ondersteuning door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen. De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door twee organen: de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. Samen vormen ze de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering en behartigen ze de belangen van medewerkers en studenten en leveren ze een bijdrage aan het algemeen en strategisch beleid. Verder is er ook medezeggenschap per opleiding in de vorm van de opleidingscommissies en instituut-assessors.

Bekijk de medezeggenschapsorganen

Gender & Diversiteit

De faculteit is ervan overtuigd dat diverse teams beter presteren en dat de diversiteit van onze studenten en medewerkers bijdraagt aan de kwaliteit van onze academische gemeenschap. De Gender and Diversity-commissie (GenDi) streeft ernaar om van de faculteit een prettige plek te maken voor iedereen waar diverse talenten verwelkomd en gewaardeerd worden. Dit doet de commissie door het evalueren en verbeteren van (gender)gelijkheid en diversiteit in de faculteit, het adviseren van het faculteitsbestuur en het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten. De commissie bestaat uit onderstaande leden.

GenDi commissie

Contact

Vragen of suggesties? Neem contact op met de GenDi-commissie.

Huygensgebouw

Het Huygensgebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Contact en bereikbaarheid

Facultaire documenten