Medezeggenschap FNWI

Het bestuur krijgt in hun besluitvorming ondersteuning door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen. De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door twee organen: de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. Samen vormen ze de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering en behartigen ze de belangen van medewerkers en studenten en leveren ze een bijdrage aan het algemeen en strategisch beleid. Verder is er ook medezeggenschap per opleiding in de vorm van de opleidingscommissies en instituut-assessors.

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit en wordt gevormd door de leden van de Facultaire Studentenraad en leden van de Onderdeelcommissie. De FGV behartigt de belangen van medewerkers en studenten en levert een bijdrage aan het algemeen en strategisch beleid van de faculteit.

Bekijk de agenda en verslagen

Onderdeelcommissie

De Facultaire Onderdeelcommissie (FOC) behoort tot de Ondernemingsraad van de Radboud Universiteit. De onderdeelcommissie van FNWI bestaat uit medewerkers uit verschillende onderdelen van de faculteit. De Onderdeelcommissie behartigt de belangen van alle medewerkers en oefent medezeggenschap uit via de FGV.

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. De FSR is samen met de Opleidingscommissie en de Studentassessor verantwoordelijk voor de studentvertegenwoordiging. Volg de FSR op Instagram.

FSR 2023-2024

 • Tristan van der Schaaf (voorzitter)
 • Amiel Engel (vice-voorzitter)
 • Zofia Szkoda (secretaris)
 • Anushka Jain (penningmeester)
 • Burak Balci (commissaris van educatie)
 • Deniz Demirci (commissaris van interne zaken)

Studentassessoren

De studentassessoren maken deel uit van het faculteitsbestuur en zorgen ervoor dat in de vergaderingen het studentperspectief wordt meegenomen in de besluitvorming. Ook onderhouden de assessoren nauw contact met de FSR en OLC en schakelen op centraal niveau met assessoren van andere faculteiten.

Milan van de Coolwijk (l) en Jelle Rozendaal (r)
Milan van de Coolwijk (l) en Jelle Rozendaal (r)

Studentassessoren 2023-2024

Jelle Rozendaal
Milan van de Coolwijk

Leer meer over Jelle en Milan

Onderwijsbeleidscommissie

De Onderwijsbeleid Commissie (OBC) wordt gevormd door twee OBC studenten, een secretaris, de onderwijsdirecteuren, de student-assessor, de vicedecaan Onderwijs, hoofd Onderwijscentrum, en de beleidsmakers van de faculteit. Hun belangrijkste doel is het bespreken van vragen over het bestaande onderwijsbeleid en het geven van advies over nieuw beleid. 

Studenten EPC 2023-2024
Karolis Gritenas (l) en Nadezda Dobreva (r)

Studentleden OBC 2023-2024

Nadezda Dobreva
Karolis Gritenas

Leer meer over Nadezda en Karolis

Opleidingscommissies

De Opleidingscommissies (OLC's) houden zich bezig met de inhoud en kwaliteit voor het onderwijs. Zowel studenten als medewerkers hebben zitting in de opleidingscommissie. Leer meer over de studenten van de OLC's.

De OLC's van de faculteit zijn via onderstaande e-mailadressen te bereiken.

 • pc-student.biosciences [at] science.ru.nl (Biowetenschappen)
 • pc-students [at] cs.ru.nl (Computing Science & Information Sciences)
 • Molecular Sciences
 • olc.natuursterrenkunde [at] student.ru.nl (Natuur- en Sterrenkunde)
 • olc.wiskunde [at] student.ru.nl (Wiskunde)
 • olc.isis [at] science.ru.nl (Institute for Science in Society)

Instituut-assessoren

De Instituut Assessor heeft een adviserende functie binnen het Onderwijsinstituut, waar hij de studenten van zijn specifieke studie vertegenwoordigt. Daarnaast vormt de Instituut Assessor de brug tussen het Onderwijsinstituut en de opleidingscommissie van hun opleiding. De huidige instituut assessoren zijn: 

 • biologieassessor [at] science.ru.nl (Biowetenschappen): Anne de Ruijter
 • assessor-chemistry [at] science.ru.nl (Chemistry): Arwen Gelderman
 • assessor [at] cs.ru.nl (Computing Science & Information Sciences): Julian van der Horst & Nadezhda Dobreva
 • assessor-mls [at] science.ru.nl (Molecular Life Sciences): Menke de Leede
 • assessor.physics [at] science.ru.nl (Natuur- en Sterrenkunde): Ruud van Witzenburg
 • assessor-science [at] science.ru.nl (Science): Jens van Vugt
 • assessor [at] math.ru.nl (Wiskunde): Josien van den Tempel

PROBE

PROBE is een informele structuur van alle FNWI-instituten die fungeert als toegangspoort tussen FNWI/RU-organen en PhD-studenten. Wij signaleren problemen, klachten, etc. met betrekking tot jouw PhD-traject (bijv. PhD-cursussen, onderwijsverplichtingen, begeleiding, verdediging) en zetten deze op de agenda's van de relevante FNWI/RU-organen, zoals PON, FGV en het faculteitsbestuur.  

Daarom nemen we deel aan de PON-vergaderingen, hebben we twee keer per jaar een vergadering met de decaan en spreken we regelmatig met de PhD-vertegenwoordigers van de FNWI-onderdeelcommissie. Soms sturen we interessante informatie naar PhD's (bijv. nieuwe regels en voorschriften, cursussen en vacatures).

PROBE heeft geen formele stem in de beleidsstructuur van FNWI. Wij geloven echter dat we door het delen van informatie tussen FNWI-instituten/afdelingen op PhD-niveau en het aankaarten van PhD-gerelateerde kwesties wel impact hebben op de kwaliteit van jouw PhD-traject!

 

Leden

Mariya Nizovkina (IMAPP)
Mayte (Maria Teresa) Alejo Vinogradova (RIMLS)
Fleur Brinkman (IMM)
Marie-Charlott Petersdorf (RIBES)
Jorrit Geels (ICIS)
Inge Dekker (ISiS)

Als je klachten, suggesties of andere kwesties hebt met betrekking tot je PhD-traject die je graag met ons wilt delen, neem dan gerust contact op met PROBE.