Medezeggenschap

Het bestuur krijgt in hun besluitvorming ondersteuning door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen. De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door twee organen: de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. Samen vormen ze de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering en behartigen ze de belangen van medewerkers en studenten en leveren ze een bijdrage aan het algemeen en strategisch beleid. Verder is er ook medezeggenschap per opleiding in de vorm van de opleidingscommissies en instituut-assessors.

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit en wordt gevormd door de leden van de Facultaire Studentenraad en leden van de Onderdeelcommissie. De FGV behartigt de belangen van medewerkers en studenten en levert een bijdrage aan het algemeen en strategisch beleid van de faculteit.

Bekijk de agenda en verslagen

Onderdeelcommissie

De Facultaire Onderdeelcommissie (FOC) behoort tot de Ondernemingsraad van de Radboud Universiteit. De onderdeelcommissie van FNWI bestaat uit medewerkers uit verschillende onderdelen van de faculteit. De Onderdeelcommissie behartigt de belangen van alle medewerkers en oefent medezeggenschap uit via de FGV.

Onderdeelcommissie van FNWI

Leden onderdeelcommissie

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. De FSR is samen met de Opleidingscommissie en de Studentassessor verantwoordelijk voor de studentvertegenwoordiging.

Facultaire studentenraad van FNWI

FSR 2022-2023

 • Stefan Popa (voorzitter)
 • Linda Ruijs (vice-voorzitter)
 • Philipp Kuppers (secretaris)
 • Merijn Schutgens (penningmeester)
 • Chris Musteata (commissaris van educatie)
 • Deniz Cetin (commissaris van interne zaken)
 • Joost van der Loo (student-assessor)

Student-assessor

De studentassessor maakt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt ervoor dat in de vergaderingen het studentperspectief wordt meegenomen in de besluitvorming. Ook onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en OLC en schakelt op centraal niveau met assessoren van andere faculteiten.

Joost van der Loo, student-assessor van FNWI 2022-2023

Student-assessor 22-23

Joost van der Loo

Onderwijsbeleidscommissie

De Onderwijsbeleid Commissie (OBC) wordt gevormd door twee OBC studenten, een secretaris, de onderwijsdirecteuren, de student-assessor, de vicedecaan Onderwijs, hoofd Onderwijscentrum, en de beleidsmakers van de faculteit. Hun belangrijkste doel is het bespreken van vragen over het bestaande onderwijsbeleid en het geven van advies over nieuw beleid. 

Studentleden van de Onderwijsbeleidscommissie van FNWI 2022-2023

Studentleden OBC 22-23

Caroline Bauer
Ilsa Lameris 

Opleidingscommissies

De Opleidingscommissies (OLC's) houden zich bezig met de inhoud en kwaliteit voor het onderwijs. Zowel studenten als medewerkers hebben zitting in de opleidingscommissie. FNWI heeft de volgende opleidingscommissies:

Instituut-assessoren

De Instituut Assessor heeft een adviserende functie binnen het Onderwijsinstituut, waar hij de studenten van zijn specifieke studie vertegenwoordigt. Daarnaast vormt de Instituut Assessor de brug tussen het Onderwijsinstituut en de opleidingscommissie van hun opleiding. De huidige instituut assessoren zijn: 

 • biologieassessor [at] science.ru.nl (Biowetenschappen): Anne de Ruijter
 • Chemistry: Ida van der Heijden
 • assessor [at] cs.ru.nl (Computing Science & Information Sciences): Julian van der Horst & Nadezhda (Nadia) Dobreva
 • Molecular Life Sciences: Daniëlle Geers
 • assessor.physics [at] science.ru.nl (Natuur- en Sterrenkunde): Vince Nicolaas Ponder
 • Science: Lynn Vallen
 • Wiskunde: Janna van Assen

PROBE

PROBE is een informele structuur van alle FNWI-instituten die fungeert als toegangspoort tussen FNWI/RU-organen en PhD-studenten. Wij signaleren problemen, klachten, etc. met betrekking tot jouw PhD-traject (bijv. PhD-cursussen, onderwijsverplichtingen, begeleiding, verdediging) en zetten deze op de agenda's van de relevante FNWI/RU-organen, zoals PON, FGV en het faculteitsbestuur.

Daarom nemen we deel aan de PON-vergaderingen, hebben we twee keer per jaar een vergadering met de decaan en spreken we regelmatig met de PhD-vertegenwoordigers van de FNWI-onderdeelcommissie. Soms sturen we interessante informatie naar PhD's (bijv. nieuwe regels en voorschriften, cursussen en vacatures).

PROBE heeft geen formele stem in de beleidsstructuur van FNWI. Wij geloven echter dat we door het delen van informatie tussen FNWI-instituten/afdelingen op PhD-niveau en het aankaarten van PhD-gerelateerde kwesties wel impact hebben op de kwaliteit van jouw PhD-traject!

 

Leden PROBE

Mariya Nizovkina (IMAPP)
Kevin Venrooij (IMM)
Inge Dekker (ISiS)
Hadassa Cruz Moreira (RIBES)
Cathrin Grawe (RIMLS)
Bas van Gorp (DCN)
Chris Kamphuis (ICIS)

Als je klachten, suggesties of andere kwesties hebt met betrekking tot je PhD-traject die je graag met ons wilt delen, neem dan gerust contact op met PROBE.