Studenten fietsen en lopen op de campus rondom het Maria Montessorigebouw
Studenten fietsen en lopen op de campus rondom het Maria Montessorigebouw

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Wij richten ons op menselijk gedrag, kunstmatige intelligentie, onderwijs en opvoeding, communicatie, maatschappij en cultuur.

Uitgelicht

Jongeren stoppen met roken

Op World Non-Smoking Day helpen we jongeren te stoppen met roken!

Vandaag is het World Non-Smoking Day. Denken we dan ook aan onze jongeren? Wij wel! We starten een grootschalige studie naar stoppen met roken onder jongeren.

Award

30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie

Het SOCION-consortium, waarin sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro verworven.

Social media op mobiele telefoon

Aangescherpt telefoonbeleid op middelbare scholen: afstemming met ouders en leerlingen cruciaal

Leerlingen mogen geen telefoons meer gebruiken in de klas, tenzij ze voor onderwijsdoeleinden worden ingezet. Gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit onderzochten wat leerlingen van dit beleid vinden.

Contact

Het hoofdgebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is het Maria Montessorigebouw in Nijmegen.

Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD Nijmegen

E-mailadres