Over FSW

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) is een faculteit van de Radboud Universiteit. Mens en maatschappij vormen de focus van ons werk. We kijken binnen die context naar thema's als het gedrag en de psyche van de mens, artificial intelligence, onderwijs en opvoeden, communicatie, maatschappij en cultuur.

Het uitgave van de strategie van de Radboud Universiteit

Facultaire strategie

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft in lijn met de universitaire strategie 'A significant impact' een facultaire strategie ontwikkeld met speerpunten en ambities voor de komende jaren.

Download de strategie

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur bepaalt de richting die de faculteit als geheel op gaat. Die richting wordt in samenspraak met de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) vormgegeven, waarin zowel medewerkers als studenten zitting hebben.

Zeven bestuursleden van de Faculteit der Sociale Wetenschappen die voor het Maria Montessorigebouw staan

Bestuursleden

Contact

Neem contact op met het faculteitsbestuur via bestuur.fsw [at] ru.nl of via de onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen

Decaan: Jolanda van Os
Vice-decaan onderzoek: Bert Steenbergen
Vice-decaan onderwijs:  Rob van Lier
Directeur bedrijfsvoering: Anita Wijers - de Haas
Secretaris: via bestuur.fsw [at] ru.nl

Medezeggenschap

Binnen de faculteit bestaan er verschillende medezeggenschapsorganen waarin zowel medewerkers als studenten deelnemen. Deze organen en commissies ondersteunen het faculteitsbestuur in de strategie- en beleidsvorming.

Bekijk de medezeggenschapsorganen

Maria Montessorigebouw

Het Maria Montessorigebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Contact en bereikbaarheid

Facultaire documenten

Jaarplan

In het jaarplan worden de belangrijkste doelen en acties voor het komende jaar beschreven. 

Jaarplan en begroting 2023

Jaarverslag

In het jaarverslag legt de faculteit verantwoording af voor het beleid en de resultaten op het gebied van onderwijs, onderzoek en de organisatie.

Jaarverslag 2022

People of Social Sciences

Onze studenten, medewerkers en alumni maken de Faculteit der Sociale Wetenschappen tot wat deze is. Hier lees je korte persoonlijke verhalen van de gezichten achter onze faculteit.

Ik kan studenten alleen maar aanraden om iets te gaan doen wat je leuk vindt.
Elise Kaak - foodblogger Easy Culi
Elise Kaak Foodblogger en ondernemer Het verhaal van Elise
Om het voetballen te combineren met mijn studie heb ik veel contact met mijn studieadviseurs voor een passend programma
Dirk Proper
Dirk Proper Student en profvoetballer bij N.E.C. Het verhaal van Dirk