Medezeggenschap

Het faculteitsbestuur krijgt in hun besluitvorming ondersteuning door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen. De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door twee organen: de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. Daarnaast heeft elke opleiding een eigen opleidingscommissie.

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De medezeggenschap binnen de faculteit vindt plaats in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). Tijdens de FGV vergaderen medewerkers en studenten samen met het faculteitsbestuur over het huidige en toekomstige beleid van de faculteit. De FGV wordt gevormd door de leden van de Facultaire Studentenraad en leden van de Onderdeelcommissie. 

Bekijk de agenda en verslagen

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. De FSR is samen met de Opleidingscommissie en de Studentassessor verantwoordelijk voor de studentvertegenwoordiging.

Facultaire Studentenraad (FSR) 2022-2023 van FSW

FSR 2022-2023

  • Floortje Zoon (voorzitter)
  • Yael Raz (secretaris)
  • Raisa Rambaran (penningmeester)
  • Eric Fleischer (vice-voorzitter)
  • Anne Beerepoot (technisch voorzitter)
  • Gwendolyn Hermans (studentassessor)

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan voor medewerkers van de faculteit en is onderdeel van de Ondernemingsraad van de Radboud Universiteit. De OC bestaat uit veertien leden en bij elk van hen kun je terecht met tips, opmerkingen of vragen over zaken die binnen de faculteit spelen.

OC 2022-2023

Contact

+31 24 361 30 62

Studentassessor

De studentassessor maakt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt ervoor dat in de vergaderingen het studentperspectief wordt meegenomen in de besluitvorming. Ook onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en OLC en schakelt zij op centraal niveau met assessoren van andere faculteiten.

Studentassessor FSW Gwendolyn Hermans

Studentassessor 2022-2023

Gwendolyn Hermans

Opleidingscommissies

Alle opleidingen hebben een opleidingscommissie (OLC). De OLC's houden zich bezig met de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. De belangrijkste taak is de evaluatie van het onderwijs en het geven van advies bij de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zowel studenten als medewerkers hebben zitting in de opleidingscommissie. 

Contactgegevens OLC's