Strategische thema's

De Faculteit der Sociale Wetenschappen hecht veel waarde aan diverse thema's die in onze facultaire strategie verankert zijn. Om een impuls te geven aan deze thema's, werken we met verschillende projecten en initiatieven die extra stimulans en verandercapaciteit creëren.

Download de facultaire strategie 2021-2026

Handen die een groep mensen beschermen

Sociale veiligheid

De Faculteit der Sociale Wetenschappen staat voor een veilige omgeving voor haar medewerkers en studenten. Wij zijn verantwoordelijk voor een prettige werk- en studiesfeer waarin iedereen zich veilig voelt en begrijpen dat dit voor iedere student en medewerker iets anders kan betekenen. Daarom proberen wij iedereen bewust te maken van de aspecten van sociale veiligheid en bieden we houvast en perspectieven voor als je onverhoopt met een onveilige situatie te maken krijgt. We beseffen dat sociale veiligheid een belangrijk en tegelijkertijd lastig thema is en willen dit met elkaar verbeteren. Als je ergens mee zit, dan zijn we er voor je. 

Project Sociale veiligheid

Contactprogrammesocialsafetyfsw [at] ru.nl (programmesocialsafetyfsw[at]ru[dot]nl) 

Twee handen met draadjes en bolletjes

Erkennen en Waarderen

Wij willen binnen FSW een betere balans vinden in het erkennen en waarderen van de diverse talenten die binnen de universiteit nodig zijn, op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact en leiderschap. De kernvraag is hoe verschillende ontwikkel- en loopbaanpaden gecreëerd kunnen worden die recht doen aan deze diversiteit. Dit betekent dat medewerkers niet op al deze domeinen hoeven te excelleren, maar dat ze accenten mogen leggen. Naast het thema loopbaanpaden- en profielen, ligt de focus op werkdrukvermindering. Binnen de faculteit gaat het programmateam E&W over beide thema’s breed in gesprek. Blijf op de hoogte van het programma.

Rapport ‘Gebalanceerd erkennen en waarderen binnen FSW’

Contact: erkennen-waarderen-fsw [at] socsci.ru.nl (erkennen-waarderen-fsw[at]socsci[dot]ru[dot]nl)

Icoon van persoon voor een wereldbol met een appel in de hand

Duurzaamheid

In lijn met de universitaire strategie, heeft de Faculteit der Sociale Wetenschappen ambitieuze doelen geformuleerd met betrekking tot duurzaamheid voor de periode 2021-2026. We willen als sociale faculteit niet aan de zijlijn staan maar een actieve bijdrage leveren aan een gezonde vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De focus ligt voor onze faculteit de komende jaren dan ook op de inhoudelijke verankering van duurzaamheid in het onderwijs en het onderzoek. En daarnaast stimuleren we ook in ons duurzame Maria Montessorigebouw duurzamer gedrag van studenten en medewerkers en zetten we in op een meer duurzame bedrijfsvoering.

Duurzaamheidsroadmap

Contactbarbara.muller [at] ru.nl (barbara[dot]muller[at]ru[dot]nl)

Icoon van groep diverse personen

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

De faculteit maakt zich sterk voor een prettige en veilige werk- en studieomgeving voor iedereen. In de Diversity, Equity and Inclusion Committee (DEI) bespreken studenten en medewerkers van verschillende afdelingen en studies én met verschillende achtergronden, thema’s op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Meer over diversity, equity and inclusion lees je hier.

Contactdiversity.fsw [at] ru.nl (diversity[dot]fsw[at]ru[dot]nl)