Contractonderwijs

De bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit der Letteren verzorgen jaarlijks een groot aantal cursussen. Aan een deel van deze cursussen kun je ook deelnemen als je niet staat ingeschreven als student aan een universiteit.

Voor wie?

Het contractonderwijs is toegankelijk voor niet-studenten die beschikken over een vwo-diploma of die ten minste 3 jaar onderwijs op hbo-niveau hebben gevolgd en aan de ingangvoorwaarden van de cursus voldoen zoals die geformuleerd zijn in de studiegids. Wanneer je niet voldoet aan de opleidingseisen, maar wel beschikt over voldoende relevante werkervaring, dan kan de studieadviseur voor je informeren of deelname aan een cursus mogelijk is.

Cursusaanbod

Het volledige cursusaanbod voor contractstudenten vind je hier. Voorwaarde is dat er voldoende ruimte is binnen de cursus, waarbij studenten van de Radboud Universiteit voorrang hebben. Als contractstudent mag je het onderwijs volgen én het tentamen afleggen. Het taalvaardigheidsonderwijs is niet opengesteld voor contractonderwijs. Ben je alumnus en maak je gebruik van je voucher, dan is er voor bepaalde opleidingen nog een uitbreiding op het cursusaanbod. Mocht je als alumnus specifiek belangstelling hebben voor een bepaalde cursus die niet valt onder het cursusaanbod voor contractonderwijs, stuur dan eerst een e-mail naar onderwijsadministratie [at] let.ru.nl (onderwijsadministratie[at]let[dot]ru[dot]nl).

Naast het contractonderwijs kun je ook deelnemen aan cursussen die worden aangeboden door Radboud In’to Languages (gespecialiseerd in taal en communicatie). Hiervoor geldt het onderstaande tarief niet, maar gelden aparte tarieven.

Kosten

De kosten bedragen €90,- per ECTS (EC). Voor een cursus van 5 ECTS komt dit neer op een bedrag van €450,- (inclusief 2 tentamengelegenheden en certificaat, exclusief de benodigde literatuur). Het certificaat ontvang je als je bent geslaagd voor het tentamen. Je dient dit certificaat zelf aan te vragen via het Studenten Informatiepunt LetterenDeelname aan het tentamen is niet verplicht. De kosten gelden niet voor alumni die via vouchers/studietegoed de cursus willen volgen.

Je ontvangt van ons een factuur voor deze kosten. Deze factuur moet voor aanvang van de cursus voldaan zijn.

Aanmelding

Als je je wilt inschrijven voor een cursus als contractstudent, dan kun je dit doen via dit inschrijfformulier. Je moet je uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus aanmelden. Het Studenten Informatiepunt (STIP) zal zorg dragen voor het afhandelen van de inschrijving en de betaling.

Je kunt je aanmelding intrekken tot twee weken voor de start van de cursus. Je kunt je inschrijving alleen intrekken door te mailen naar onderwijsadministratie [at] let.ru.nl (onderwijsadministratie[at]let[dot]ru[dot]nl). Bij tijdige terugtrekking van je inschrijving wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van 10% van dit cursusgeld aan administratiekosten. Later annuleren betekent dat je het volledige cursusgeld verschuldigd bent.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over het volgen van contractonderwijs dan kun je contact opnemen met de betreffende studieadviseur. Heb je een vraag over je inschrijving of je factuur? Mail dan naar de onderwijsadministratie: