Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

De Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen van de Faculteit der Letteren en Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen heeft als doel het ethisch toetsen van onderzoek dat in de faculteiten wordt uitgevoerd en waarbij direct of indirect personen betrokken zijn.

Procedure toetsen onderzoeksproject

De Ethische Toestingscommissie Geesteswetenschappen toetst alleen onderzoeksprojecten waarbij dataverzameling nog niet gestart is. Toetsing is verplicht voor onderzoeksprojecten die plaatsvinden in het CLS Lab en voor CLS onderzoeken in het Radboud Research Participation System (SONA). Deze verplichting geldt ook voor studentprojecten.

Via het online aanmeldformulier (intranet) kunnen aanvragen ingediend worden. Op de intranetpagina vindt u een handleiding voor de procedure, voorbeelden van informatiedocumenten en toestemmingsverklaringen voor deelnemers aan onderzoek en verdere informatie over de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen.

Download het protocol

Klachten

Met een klacht over onderzoek waarvoor u bent uitgenodigd of waaraan u heeft meegedaan, kunt u in eerste instantie terecht bij de verantwoordelijke onderzoeker.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht via het klachtenformulier indienen bij de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen van de Radboud Universiteit.

* Verplicht veld
Met een klacht over onderzoek waarvoor je bent uitgenodigd of waaraan je hebt meegedaan, kun je in eerste instantie terecht bij de verantwoordelijke onderzoeker.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je je klacht hieronder indienen bij de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen van de Radboud Universiteit.

Contact