Historisch Tijdschrift Ex Tempore

Ex Tempore is het officiële vaktijdschrift van de afdeling Geschiedenis waarin zowel medewerkers als studenten publiceren over geschiedenis met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen binnen de Nijmeegse geschiedwetenschap. Ex Tempore zet zich al jaren in om goed leesbare, wetenschappelijke artikelen van Nijmeegse historici toegankelijk te maken voor studenten, docenten, onderzoekers, alumni en andere historisch geïnteresseerden. Ex Tempore verschijnt drie keer per jaar.

Themacollegerubriek

Elk semester biedt Ex Tempore de mogelijkheid aan tweede- en derdejaars studenten om hun onderzoek uit een themacollege te publiceren voor deze online rubriek. Hieronder vind je de artikelen van afgelopen semester.

Lea Leentjens, ‘Bovengronders en Ondergronders’

lea_leentjes_bovengronders_en_ondergronders.pdf

Dit paper onderzoekt hoe de verhoudingen tussen beambten (bovengronders) en mijnwerkers (ondergronders) de verstandhouding tussen beiden hebben beïnvloed na de jaren ’50 in de Mijnstreek. Dit wordt bekeken tegen de achtergrond van de verzuiling en zodoende de invloed van de Katholieke Kerk, stromingen als communisme en socialisme, en de grote invloed van het mijnbedrijf op de levens van deze specifieke groepen.

Rick van Brummelen, ‘Onderscheid door Ongesteldheid’

rick_van_brummelen_onderscheid_door_ongesteldheid.pdf

Dit artikel zal aan de hand van de islamitische regelgeving omtrent menstruatie de tactiek van mukhâlafa, de relatie tussen de 9e-eeuwse islam en het jodendom onderzoeken. Vervolgens wordt er gepleit voor het opnemen van mukhâlafa in de onderzoekfocus van historici en religiewetenschappers, om zo een completer en genuanceerder beeld te krijgen van de herkomst van de islamitische identiteit.

Redactieleden

Ex Tempore heeft een redactie van zowel medewerkers als studenten van de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is één van de weinige wetenschappelijke tijdschriften van Nederland met een dergelijke samenstelling, dit maakt het blad een unieke leerschool.

Studentleden:

 • Kris van der Aar
 • Alicia Anthonise (penningmeester)
 • Chris Bekkenk
 • Jetze Boon
 • Kees Buijs
 • Doortje van den Bulk
 • Xia van Beuningen (secretaris)
 • Amy van den Broek
 • Bart van Duijvenbode
 • Rens Gilissen
 • Jasmijn Jansen (hoofdredacteur)
 • Annelore Lam
 • Louis van den Langenberg
 • Tess Obbink (hoofd lay-out)
 • Imke Odinot
 • Anne Peters
 • Louise Stevens
 • Bram Takken
 • Pepijn Trienekes
 • Iris van Vlimmeren
 • Emma Zijp

Contact

Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Als je interesse hebt in voorgaande nummers, dan kunnen we die altijd verstrekken. 

Volg ons ook op Instagram.