Onderzoeksfaciliteiten

Aan de Faculteit der Letteren kunnen onderzoekers gebruik maken van verschillende onderzoeksfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor zowel externe als interne onderzoekers.

Centrum voor Kunsthistorische Documentatie

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert een grote collectie beeldmateriaal en verzorgt diensten op het gebied van beeldresearch en levering van beeldmateriaal.

Taal en Spraak

Radboud Universiteit biedt een assortiment aan faciliteiten aan voor onderzoek naar taal en spraak.

CLS Lab

Het CLS Lab biedt faciliteiten met testtechnologie aan: eyetrackers, EEG uitrusting en audio-opnameapparatuur.

Video Lab

Het Video Lab is een studio voor professionele video-opname en -bewerking. De studio heeft een multi-camerasysteem met 5 semi-professionele camera's, apparatuur voor opnames in HD kwaliteit en licht van hoge kwaliteit.

ICT Support Lab

Het ICT Support Lab biedt ondersteuning door ICT-specialisten. Ondersteuning omvat o.a. hulp bij databases, programmeren en hosting.

XR Lab

Het XR (eXtended Reality) Lab biedt een VR-experimenteerruimte, Motion Capture-apparatuur, Misty II sociale robot, 360-gradencamera, een tablet voor AR (Augmented Reality) apps en technische ondersteuning voor het ontwikkelen van VR- en AR-apps.

Research Datamanagement

Het RDM-beleid van de Faculteit der Letteren is gebaseerd op de algemene principes van de Radboud Universiteit, inclusief informatie over FAIR-principes, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels), informed consent en het datamanagementplan (DMP). Je kunt ook onze informatie over copy right licenties lezen.

Specifieke RDM-richtlijnen voor onderzoek aan de Faculteit der Letteren zijn te vinden op onze intranet webpagina's. Studenten kunnen ook informatie vinden over het datamanagementplan (DMP).

Contact

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN