Paul Hazard Stichting

De Paul Hazard Stichting ondersteunt de financiering van proefschriften en andere wetenschappelijke publicaties en activiteiten op het gebied van de cultuurgeschiedenis van met name jonge onderzoekers aan de Radboud Universiteit. De Stichting bestaat bij de gratie van donaties van hen die het cultuurhistorisch onderzoek in Nijmegen een warm hart toedragen.

De stichting bevordert het cultuurhistorisch onderzoek door Nijmeegse en aan Nijmegen gelieerde onderzoekers voor de periode van circa 1500 tot heden, waarbij voortgebouwd wordt op de traditie van het door prof.dr. Hans Bots opgerichte Pierre Bayle Instituut. De stichting is vernoemd naar de Franse historicus Paul Hazard, wiens La crise de la conscience européenne (1935) een belangrijke inspiratiebron was en is voor cultuurhistorici, zeker ook die uit Nijmegen.

Ondersteun de stichting

De Paul Hazard Stichting bestaat bij de gratie van donaties van hen die de cultuurgeschiedenis een warm hart toedragen. Met dat geld ondersteunen wij met name jonge onderzoekers van de Nijmeegse Letterenfaculteit die zo een eerste boekpublicatie op hun naam kunnen schrijven.

Wanneer u de doelstellingen van onze Stichting onderschrijft, kunt u dit tonen door een donatie over te maken op bankrekening 41.86.63.106 (IBAN NL50ABNA0418663106), t.n.v. Paul Hazard Stichting te Nijmegen. Het bestuur hoopt op uw steun te mogen rekenen.

De Paul Hazard Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling

KVK-nummer: 41056135, fiscaal nummer: 807088961.

Subsidie aanvragen

Er zijn twee data waarop subsidieaanvragen in behandeling worden genomen, te weten 1 april en 1 oktober.

Subsidie aanvragen

Bestuur

Het bestuur van de Paul Hazard Stichting bestaat uit:

Contact

Paul Hazard Stichting t.a.v. de secretaris-penningmeester, Lisenka Fox

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen twee jaar van de Paul Hazard Stichting.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Overzicht van eerdere subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van eerdere subsidies verstrekt door de Paul Hazard Stichting.