Bestuur en medezeggenschap Letteren

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de faculteit om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen. Het bestuur wordt bij de besluitvorming ondersteund door verschillende commissies en medezeggenschapsorganen.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit als geheel vaart. Dat gebeurt in samenspraak met het Managementteam en de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Letteren bestaat uit:

Contact

 

Bestuurssecretaris

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). In de FGV vergaderen leden van de Onderdeelcommissie Letteren (OCL) en leden van de Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL) met het faculteitsbestuur. De OCL is het medezeggenschapsorgaan voor het personeel van de Faculteit der Letteren en als zodanig een onderdeel van de universitaire Ondernemingsraad. De FSRL behartigt de belangen van de studenten. In de FGV wordt dus de stem van het personeel en de studenten gehoord.

Contact

 

Ambtelijk secretaris FGV

Facultaire Studentenraad Letteren 2023 - 2024

Facultaire Studentenraad Letteren

De Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL) zet zich in voor de belangen van studenten binnen de faculteit. De FSRL houdt zich bezig met zaken als tentamenroosters, openingstijden van de bibliotheek en examenregelingen. De FSRL is samen met de Opleidingscommissie en de Studentassessor verantwoordelijk voor de studentvertegenwoordiging. De FSRL bestaat uit:

  • Fleur van Schaijk (voorzitter)
  • Mieke van der Meiden (vice-voorzitter)
  • Li Bosveld
  • Hans Borgman
  • Lieke Hageman
  • Lloyd Hooghwinkel
  • Liselotte Hendrikse (Studentassessor)

Contact

Assessor Faculteit der Letteren Liselotte Hendriks

Studentassessor

De studentassessor maakt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt ervoor dat in de vergaderingen het studentperspectief wordt meegenomen in de besluitvorming. Ook onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en OLC en schakelt hij op centraal niveau met assessoren van andere faculteiten.

Contact

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De helft van de leden van een opleidingscommissie wordt gekozen door en uit de studenten van de opleiding, de andere helft van de commissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel van de betreffende opleiding. De opleidingscommissie houdt zich bezig met het waarborgen en het verbeteren van de kwaliteit van de studie. Op de STIP-website vind je meer informatie over de opleidingscommissies.

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OCL) is het medezeggenschapsorgaan voor het personeel van de Faculteit der Letteren en als zodanig een onderdeel van de universitaire Ondernemingsraad. De OCL leden kun je benaderen met vragen, problemen en suggesties die betrekking hebben op je werk in deze faculteit.

Contact

Voorzitter Onderdeelcommissie 

  • Dr J.K.M. Berns (Janine)