Denktank Rijksmuseum Twenthe

We hebben veel aan de blik en werkwijze van de studenten gehad
Naam
Nelleke de Vries
Huidige functie
Conservator oude en moderne kunst, Rijksmuseum Twenthe

In 2023 hebben we in samenwerking met de Radboud Universiteit een Denktank opgezet rondom het thema ‘religie en de zintuigen’. De Denktank stond in het teken van de voorbereidende werkzaamheden voor een komende tentoonstelling.

De communicatie met zowel de studenten als de contactpersoon binnen de faculteit verliep goed. De studenten kwamen van allerlei verschillende opleidingen binnen de Faculteit der Letteren, wat voor interessante nieuwe inzichten en invalshoeken zorgde. We hebben dan ook veel aan de blik en werkwijze van de studenten gehad in de ontwikkeling en het verscherpen van het tentoonstellingsconcept. We zullen de samenwerking zeker voortzetten voor toekomstige projecten, klein of groot! 

Rijksmuseum Twente logo