Inzet van studenten

Ruim 2.500 studenten staan ingeschreven voor de 10 bachelor- en 12 masteropleidingen van de Faculteit der Letteren. Deze studenten hebben hart voor taal, cultuur, communicatie of geschiedenis. We geven hen graag de kans om hun vaardigheden in de praktijk te brengen. Op deze pagina lees je wat onze studenten voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Aanbieden van stages, afstudeerplaatsen, bijbanen en banen

Gemiddeld lopen 250 studenten van onze faculteit stage. Dit is verdeeld over alle opleidingen maar bovenal in de masterprogramma’s. Per opleiding verschillen de criteria maar overall betreffen het stages van zo’n 280 uur die door studenten gemiddeld in een periode van drie tot vier maanden worden verricht. Studenten werken mee in de dagelijkse operatie van jouw organisatie welke grotendeels wel gericht is op de discipline van de studie (dus bijvoorbeeld communicatietaken, onderzoekwerkzaamheden) en soms dient een student ook een stageopdracht uit te voeren voor de opleiding. Vraag gerust verdere details bij ons op.

Bijna alle studenten willen tijdens hun studie een bijbaan en tot slot zoeken alle studenten een afstudeerplaats en na afstuderen een baan. Met een gemiddelde studentenpopulatie van ruim 2500 is dit een enorm potentieel voor jouw organisatie.

Bedrijfsbezoek

Wil je jouw naamsbekendheid vergroten en studenten laten kennismaken met jouw organisatie en werkveld? Dan is het mogelijk dat er vanuit een Career Day, studievereniging of cursus met een groep studenten een bezoek aan jouw organisatie wordt gebracht. Studenten krijgen een presentatie, rondleiding en soms zelfs een case study voorgeschoteld. De inhoud is maatwerk en sluit aan bij jouw wensen en die van de groep studenten (wat is voor de groep de aanleiding om je organisatie te bezoeken).

Opdrachtgever Denktank

In het derde bachelorjaar volgen alle studenten naast hun hoofdonderwijs een thematische minor. In het thema dat zij gekozen hebben voeren zij in een groep (6-8 studenten) gedurende een semester (september– december / februari – mei) een opdracht voor een organisatie uit. Voorwaarde is dat de opdracht in lijn is met het thema van de minor en dat je als opdrachtgever ongeveer 8 uur begeleiding kunt geven in deze periode middels vier à vijf  contactmomenten. Het eindproduct van de opdracht bepaal jij en in het uitwerken van het vraagstuk word je geholpen door de coördinator denktank opdrachten van de faculteit. Met weinig tijdsinvestering heb je gemiddeld zo’n 1800 – 2000 uur onderzoekscapaciteit tot je beschikking.

Talent leren kennen op banenbeurzen/markten

Medio april wordt de Arts Career Week georganiseerd. Een facultair career event dat meerdere dagen beslaat en we studenten op diverse manieren in contact willen brengen met het werkveld en hen willen helpen bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Jaarlijks staat er rond die tijd ook een Career Market op het programma. Heb je interesse? Schroom dan niet om via de contactbutton een afspraakverzoek of informatie aanvraag te doen. Houd in gedachten dat het gaat om de werkvelden die bij de Faculteit der Letteren horen.

Expertise als gastspreker

Wij vinden het belangrijk dat studenten naast de theorie ook horen hoe de praktijk omgaat met de thematiek waar studenten over leren. Hierdoor kiezen diverse cursussen ervoor om enkele colleges in te vullen met een of meerdere gastsprekers die hun praktijkervaring vertellen over een bepaald thema. Dit kan op allerlei gebieden zijn. Enkele voorbeelden: gastlezing over crisiscommunicatie, hoe kom je tot een sterk beleidsplan, hoe stem je je programmering/ koers nu af op je doelgroep (bijv. museumeducatie, programmering van een culturele instelling).

Aandragen casestudy als lesmateriaal

Om theorie te laten beklijven bieden we studenten papieren casussen aan waar een opdracht over gemaakt moet worden. De praktijk is aan verandering onderhevig en is het voor studenten interessanter en relevanter om in groepsvorm met een concrete case study van een organisatie aan de slag te gaan. Het aandragen en de enkele contactmomenten met een groep studenten vraagt weinig tijdsinvestering van je en kan je heel waardevolle inzichten opleveren. Voor de studenten komt de theorie tot leven en leert de groep dat de praktijk soms weerbarstig kan zijn.

Contact

Samenwerken? Neem direct contact op!

Organisatieonderdeel