Contractonderwijs

De Faculteit der Managementwetenschappen verzorgt ten behoeve van haar bacheloropleidingen jaarlijks meer dan driehonderd cursussen. Een deel hiervan is toegankelijk voor contractstudenten. Scripties, stages, academische vaardigheden, projecten en inleidende vakken kunnen niet worden gevolgd door contractstudenten. Methodenvakken en cursussen van de masteropleidingen zijn bij uitzondering toegankelijk.

Bekijk het volledige cursusaanbod

Kosten

De kosten voor bacheloronderwijs bedragen voor collegejaar 2024/2025 € 135,-  per studiepunt. Voor masteronderwijs bedragen de kosten € 175,-  per studiepunt. Je ontvangt na aanmelding een factuur voor de vakken die je wilt volgen. Het is niet mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen. In de kosten zijn inbegrepen: deelname aan colleges, begeleiding van een docent, het afleggen van een tentamen, deeltentamens of hertentamen(s) leidend tot één eindresultaat en ontvangst van een deelnamecertificaat bij positief resultaat.

Het contract geldt voor het onderwijsjaar waarin het vak wordt aangeboden. Wanneer een contractant de cursus in een nieuw jaar wil herkansen om tot een voldoende eindresultaat te komen dient hiervoor een nieuw contract met bijbehorende kosten te worden opgemaakt. Annuleren kan schriftelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus. Hierna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij tijdige annulering wordt 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Gratis studietegoed voor alumni

Studenten krijgen bij het afstuderen aan de Radboud Universiteit een studietegoed van 18 EC die gratis toegang geven tot het volgen van een cursus. Als alumnus 'betaal je' met dit gratis studietegoed, je vraagt dat aan bij Alumnirelaties. Bij annulering wordt 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Aanmelden contractonderwijs

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het aanmeldformulier in te vullen en met de gevraagde bijlagen per email terug te sturen naar het op het formulier vermelde (email)adres. Na ontvangst van de inschrijving zal de factuur worden gestuurd.

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de cursus. 

Toelatingseisen

Je dient in het bezit te zijn van ten minste een VWO-diploma of een HBO propedeuse om deel te kunnen nemen aan bachelorvakken. Voor sommige bachelorvakken en voor masteronderwijs gelden aanvullende ingangseisen.

Vragen?

Heb je vragen over de inschrijving, de kosten of andere procedurele zaken rondom het contractonderwijs? Neem dan contact op met Erna Veneman. Vragen over de inhoud van de cursus kun je stellen aan de studieadviseur van de opleiding. 

+31 6 31132694

Contactpersoon