Onderzoek Radboud Docenten Academie

De lerarenopleidingen van de Radboud Docenten Academie zijn gebaseerd op de laatste inzichten in het wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs. Deze inzichten komen deels uit ons eigen onderzoeksprogramma 'Innovatief leren en onderwijzen'.

Onderzoeksprogramma

Wij vinden dat academische lerarenopleidingen onderbouwd moeten zijn met gedegen wetenschappelijk en onderwijskundig onderzoek. Daarom heeft de Radboud Docenten Academie een lange traditie van onderzoek doen naar het onderwijs. We bestuderen niet alleen studenten, docenten en scholen, maar werken ook met hen samen in onze onderzoeksprojecten. Samen zijn we in staat om de meest relevante onderzoeksbehoeften en -vragen te formuleren en combinaties van methoden te gebruiken die direct relevant zijn voor de context van het onderzoek. Door samen onderzoek te doen, werken we aan een duurzame impact op onderwijswetenschap, beleid en praktijk.

Het onderzoek van de Radboud Docenten Academie wordt gemotiveerd door twee perspectieven:

 • de ontwikkeling van kritisch en creatief denken en handelen van leerlingen in het voortgezet onderwijs; en
 • de professionalisering en ontwikkeling van (beginnende) leraren, met name binnen het ecosysteem van scholen.

Lees ons volledige onderzoeksprogramma

Projecten

Onderzoekers bij de Radboud Docenten Academie zijn betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Deze lijst bevat een aantal lopende projecten.

 • Capturing presence

  Dit project betreft een promotieonderzoek met een exploratief sequentieel mixed-methods design naar de totstandkoming, manifestatie en relevantie van presence in het voortgezet onderwijs in Nederland.

 • Expeditieteam Lerarenagenda

  In dit landelijke NRO-project kijken onderzoekers van meerdere instituten, waaronder de Radboud Docenten Academie, naar toekomstbestendig leraarschap.

 • De vroege carrière professionele identiteitsvorming van kunstdocenten

  Dit onderzoek focust op de professionele identiteitsvorming van docenten die zijn opgeleid tot kunstenaar én docent. Het onderzoekt interacties tussen hun meervoudige professionele identiteitsposities tijdens de vroege carrière.

 • Werken onder druk?

  Kwaliteit van onderwijs is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van leraren. Het is algemeen bekend dat het lerarentekort deels wordt veroorzaakt door uitval van startende leraren en door burnout van ervaren leraren.

Bekijk meer projecten

Promoveren aan de Radboud Docenten Academie

Docenten kunnen zich aanmelden voor een promotiebeurs voor leraren via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ben je geïnteresseerd om met deze beurs te promoveren aan de Radboud Docenten Academie? Lees dan eerst ons onderzoeksprogramma. Aanvragen kunnen verschillende invalshoeken hebben op onderwijs en leren in het voortgezet onderwijs, zolang ze expliciet passen binnen ons onderzoeksprogramma.

Pre-promotietraject

Wil je je voorbereiden op een promotie? Dan is het pre-promotietraject iets voor jou. Tijdens dit traject staan we stil bij wat promoveren inhoudt en bespreken we de verschillende aspecten van het doen van promotieonderzoek. 

De deadline om je aan te melden voor het pre-promotietraject van dit jaar is inmiddels verlopen. Je vindt hier meer informatie zodra je je kunt aanmelden voor het volgende traject.

Ethische commissie

Onderzoekers binnen de Radboud Docenten Academie worden geacht zich te houden aan de regels en gedragscodes voor ethisch handelen van de Radboud Universiteit, de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en de Universiteiten van Nederland (UNL). De Ethische commissie van de Radboud Docenten Academie baseert haar activiteiten en toetsingen op deze regels en codes.

Functies

De Ethische commissie (EC) van de Radboud Docenten Academie heeft twee functies: een toetsende en beoordelende functie en een adviserende en educatieve functie.

Toetsings- en beoordelingsfunctie

De EC zal

 • onderzoeksethische aanvragen toetsen en beoordelen van onderzoekers die een onderzoek starten waarbij sprake is van dataverzameling, data-analyses en opslag of gebruik van (externe) data. Dit betreft alleen gegevens waarbij deelnemers betrokken zijn (bijv. enquêtes, videogegevens etc.);
 • ingediende onderzoeksvoorstellen goedkeuren;
 • voorgestelde wijzigingen op goedgekeurde projecten beoordelen, in het geval die de ethische status van het project kunnen veranderen.

 

Adviserende en educatieve functie

De EC zal

 • advies geven met betrekking tot kwesties die voortvloeien uit de ethische uitvoering van onderzoek;
 • een educatieve functie vervullen binnen de Radboud Docenten Academie, door informatie en begeleiding te bieden met betrekking tot beleid en principes op het gebied van ethisch academisch onderzoek.

 

Lidmaatschap

De EC bestaat uit vier medewerkers van de Radboud Docenten Academie (twee onderzoeksmedewerkers, één promovendus of postdoc en de onderzoekscoördinator) en een externe vertegenwoordiger. De huidige leden zijn Martina van Uum, Amber Walraven, Tamara van Woezik en Robin Satter. Momenteel is er een vacature voor de positie van externe vertegenwoordiger. Extern advies wordt op verzoek ook gegeven door Research Information Services (RIS) als onderdeel van de Radboud Universiteit.

Contact

Heb je interesse in ons promotietraject? Neem contact op met paulien.meijer [at] ru.nl (paulien[dot]meijer[at]ru[dot]nl).

Wil je meer informatie over de Ethische commissie? Neem contact op met ec [at] docentenacademie.ru.nl (ec[at]docentenacademie[dot]ru[dot]nl).