Ethische toetsingscommissie Rechtsgeleerdheid en Managementwetenschappen (ETRM)

Onderzoeksethiek omvat de toepassing van fundamentele ethische principes op wetenschappelijk onderzoek. De Ethische Toetsingscommissie Rechtsgeleerdheid en Managementwetenschappen (ETRM) informeert en adviseert onderzoeksaanvragers binnen deze twee faculteiten over de ethische aanvaardbaarheid van hun onderzoeksvoorstellen. Bovendien vergemakkelijkt het ETRM tussentijdse ethische beoordelingen van onderzoeksprojecten. Indien zij dit wensen kunnen aanvragers  de commissie ook raadplegen met betrekking tot de publicatie van hun artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Wetenschappelijke tijdschriften vereisen immers soms de goedkeuring van een ethische commissie voordat onderzoeksartikelen gepubliceerd kunnen worden.

In het geval van publiek gefinancierd onderzoek vergemakkelijkt het ETRM ethische beoordeling in overeenstemming met de ethische richtlijnen van de financier en in overeenstemming met de toepasselijke ethische beginselen die zowel op lokaal (Radboud Universiteit) als nationaal en internationaal worden voorgeschreven. Zo is de oprichting van een ethische commissie een voorwaarde voor de effectieve en efficiënte voorbereiding van onderzoeksvoorstellen en de financiering van subsidies in het kader van Horizon 2020. Daarnaast moet elk NWO-onderzoeksvoorstel waarin ethische kwesties aan de orde komen zorgvuldig worden opgesteld.

Verzoeken om een ethische beoordeling moeten worden ondersteund door relevante informatie over het project in kwestie; de benodigde informatie wordt bepaald door de aard van het beoordelingsverzoek (bijvoorbeeld voor een voorstel, voor een publicatie, enz.) en de inhoud van het voorgestelde onderzoek. Om het proces te vergemakkelijken heeft de ETRM een beslissingsboom ontwikkeld die een aanvraagformulier genereert dat geschikt is voor de specifieke behoeften van de onderzoeker. Het ingevulde aanvraagformulier kan vervolgens per e-mail worden ingediend bij het secretariaat van de ETRM.

Nieuwe beoordelingsverzoeken worden besproken tijdens de volgende (elektronische) vergadering van de commissie. De schriftelijke beoordeling van de ethische aanvaardbaarheid van het onderzoek  door de ETRM  wordt binnen vijftien (15) werkdagen na die bijeenkomst toegezonden - onderzoekers moeten er daarom voor zorgen dat zij hun beoordelingsverzoek tijdig indienen.

Bekijk voor meer informatie en advies de volledige (Engelstalige) pagina op RadboudNet.